Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Αναισθησιολόγου

Γενική Περιγραφή: Ο Βοηθός Αναισθησιολόγου εργάζεται στο χειρουργείο, μαζί με τον ιατρό αναισθησιολόγο. Μετέχει υπεύθυνα στην οργάνωση και ετοιμασία του αναισθητικού θαλάμου και του χειρουργείου. Παρίσταται σε όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, έτοιμος να επιλύσει τυχόν τεχνικό πρόβλημα. Υπό την επίβλεψη του αναισθησιολόγου κάνει ενέσεις, εγχύσεις, διασωληνώσεις. Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης παρακολουθεί την απώλεια νερού ή αίματος και τα αναπληρώνει. Χορηγεί ενδοφλεβίως αντιβιοτικά και άλλα φάρμακα, κατ' εντολή του ιατρού. Στο μετεγχειρητικό στάδιο επαγρυπνεί παρακολουθώντας την ομαλή αφύπνιση του χειρουργημένου. Σε περίπτωση επιπλοκής παρεμβαίνει αμέσως μέχρι να έρθει ο ιατρός και, αν χρειαστεί, προχωρεί σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.

Ο Βοηθός Αναισθησιολόγίου, με βάση τα παραπάνω, εκτελεί τις παρακάτω κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις
 • Αξιολόγηση ζωτικών σημείων
 • Προετοιμασία αρρώστου για αναισθησία
 • Καθαρισμός και αποστείρωση αναισθησιολογικού υλικού
 • Ετοιμασία και βοήθεια στη διασωλήνωση
 • Τεχνική φλεβοκέντησης
 • Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων μετά από οδηγία του αναισθησιολόγου
 • Περιποίηση ασθενούς με τραχειοστομία
 • Αναρρόφηση από τραχειοσωλήνα
 • Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα Levin
 • Μετεγχειρητική παρακούθηση
 • Χορήγηση οξυγόνου (μάσκες, ρινικοί καθετήρες, τέντα)
 • Αναγνώριση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής
 • Εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΠΑ)
 • Αντιμετώπιση και απομάκρυνση ξένων σωμάτων
 • Ετοιμασία υλικού και βοήθεια για περιοχική αναισθησία
 • Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για ραχιαία αναισθησία
 • Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για επισκληρίδιο αναισθησία
 • Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για ιεροκοκκυγική αναισθησία
 • Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για γαγγλιακή αναισθησία
 • Ετοιμασία και τοποθέτηση ασθενούς για στελεχιαία αναισθησία
 • Εφαρμογή ελεγχόμενης υπότασης κατόπιν ιατρικής οδηγίας
 • Αιματηρές και αναίμακτες μέθοδοι μέτρησης ΑΠ
 • Καθαρισμός και έλεγχος μηχανήματος αναισθησίας
 • Εφαρμογή και λήψη ΗΚΓ
 • Αναγνώριση και πρώτες βοήθειες σε έμφραγμα και στηθάγχη
 • Αντιμετώπιση shock ανάλογα με την αιτιολογία του
 • Παροχέτευση BILLOW
 • Συμπλήρωση διαγράμματος αναισθησίας και εντύπου ισοζυγίου υγρών και ηλεκτρολυτών
 • Μετάγγιση αίματος
 • Εφαρμογή ενδομυϊκών ενέσεων με την οδηγία ιατρού
 • Εφαρμογή ενδοφλέβιων ενέσεων με την οδηγία ιατρού
 • Ρύθμιση ροής υγρών και ηλεκτρολυτών με την οδηγία ιατρού
 • Αντιμετώπιση μετεγχειρητικού ασθενούς στην αίθουσα ανάνηψης
 • Μέτρηση ΚΦΠ
 • Βοήθεια σε ενδοσκοπήσεις
 • Διαλύσεις φαρμάκων
 • Αντιμετώπιση και φροντίδα ασθενούς στη ΜΑΦ και ΜΕΘ
 • Αντιμετώπιση και φροντίδα ασθενούς στο ΤΕΠ
 • Αντιμετώπιση ασθενούς στις κινητές μονάδες προνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής
 • Ετοιμασία και βοήθεια για τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz
 • Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου στα ιατρεία πόνου
 • Φροντίδα αναπνευστικού αρρώστου
 • Αντιμετώπιση πνιγμού
 • Απολύμανση και αποστείρωση αναισθησιολογικού υλικού
 • Αντισηψία
 • 'Ελεγχος monitors
 • Αντιμετώπιση οξείας απόφραξης αναπνευστικής οδού από ξένα σώματα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Βοηθός Αναισθησιολογίας πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΙΕΚ και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης

β) Επιτυχία στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

γ) Επιτυχία στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης

Για το σκοπό αυτό, στον ΕΟΠΠ, συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, την κατεύθυνση και το συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ).

Οι ΠΕΕΠ έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών των σχετικών με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΕΟΠΠ και τις οδηγίες της ΚΕΕΠΕΚ.

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Όσοι απέτυχαν, μπορούν να συμμετάσχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Όποίος πέτυχε στο πρακτικό ή θεωρητικό μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, έχει τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (θεωρητικό και πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η δουλειά του Βοηθού Αναισθησιολόγου απαιτεί:

 • Υπομονή, συστηματικότητα, συνέπεια και ψυχραιμία
 • Ικανότητα της επικοινωνίας
 • Σταθερότητα στις κινήσεις
 • Επιδεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Βοηθός Αναισθησιολογίας έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με κατάλληλη πρακτική εμπειρία, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στα χειρουργεία, στις αίθουσες ανάνηψης, τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), στις μονάδες αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ), στις καρδιολογικές μονάδες, μονάδες εμφραγμάτων και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), στις κινητές μονάδες προνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής. 

Κατηγορία επαγγέλματος: