Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Αργυροχρυσοχοΐας

Γενική Περιγραφή: Ο απόφοιτος και κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐα έχει αποκτήσει τις γνώσεις και δεξιότητες και γνωρίζει τις επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες εργασίας που έχουν σχέση με τη σχεδίαση, την κατασκευή, την επιδιόρθωση, τη μαζική παραγωγή κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων που αποτελούνται από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμες πέτρες. Οι εργασίες που εκτελεί ο Ειδικός Αργυροχρυσοχοΐας είναι:

 • Οργάνωση για την κατασκευή κοσμημάτων και ειδών
 • Οργάνωση εργαστηρίου
 • Επεξεργασία μετάλλων
 • Προετοιμασία εργασιών
 • Κατασκευή σχεδίων σε πραγματικές διαστάσεις με μορφές κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων
 • Κατασκευή τελικού προϊόντος
 • Επιδιορθώσεις κοσμημάτων και άλλων ειδών αργυροχρυσοχοΐας
 • Αξιολόγηση πολύτιμων λίθων
 • Έκθεση τελικών προϊόντων και πώλησή τους
 • Κοστολόγηση προϊόντων
 • Παρουσίαση και προβολή κοσμημάτων και άλλων ειδών αργυροχρυσοχοΐας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την απόκτηση του διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐα, πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΙΕΚ και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης.

β) Επιτυχία στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

γ) Επιτυχία στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης. Για το σκοπό αυτό, στον ΕΟΠΠ συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, την κατεύθυνση και τον συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ).

Οι ΠΕΕΠ έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρμογή των διαδικασιών σχετικά με τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΕΟΠΠ και τις οδηγίες της ΚΕΕΠΕΚ.

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι που απέτυχαν μπορούν να συμμετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης χωρίς περιορισμό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται.

Όποιος πέτυχε στο πρακτικό ή θεωρητικό μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, μπορεί, εφ' όσον επιθυμεί, να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (θεωρητικό και πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Αργυροχρυσοχοΐας χρειάζεται να διεθέτει:

 • Δημιουργικότητα και φαντασία
 • Καλλιτεχνική ευαισθησία
 • Επιδεξιότητα στα χέρια
 • Επινοητικότητα
 • Φαντασία
 • Συνέπεια και ευσυνειδησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί κανείς να εργαστεί ως σχεδιαστής κοσμημάτων ή ως επιδιορθωτής σε διάφορα εργαστήρια παραγωγής κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα. Μπορεί όμως να ανοίξει και δικό του εργαστήριο. Οι προοπτικές για το επάγγελμα διαγράφονται θετικές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Αργυροχρυσοχοΐας εργάζεται καθιστός κυρίως μπροστά σε έναν πάγκο, δημιουργώντας κοσμήματα. Ο χώρος εργασίας του πρέπει να έχει πολύ καλό φωτισμό. Τα εργαλεία και οι διάφορες μηχανές που χρησιμοποιεί απαιτούν προσεκτική και σχολαστική χρήση, γιατί ένας λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.