Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ο κατασκευαστικός κλάδος καλύπτει οτιδήποτε έχει να κάνει με κατασκευές, από ιδιωτικά και δημόσια κτίρια μέχρι νοσοκομεία, σχολεία, εργοστάσια, αλλά και έργα υποδομής, όπως δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια κτλ.

Στο πλαίσιο του κλάδου αυτού περιλαμβάνεται όχι μόνο η δημιουργία (κατασκευή), αλλά και η συντήρηση οικοδομημάτων ή έργων υποδομής, ή και η αναδιαμόρφωσή τους, προκειμένου να γίνουν βιώσιμα και χρήσιμα για όσους τα χρησιμοποιούν ή πρόκειται να τα χρησιμοποιήσουν.

Στην κατασκευαστική βιομηχανία εργάζεται πλήθος ανθρώπων με πολύ διαφορετικές δεξιότητες και ειδικότητες αλλά και γνώσεις σε διαφορετικά επίπεδα ( π.χ. αρχιτέκτονες, τεχνίτες, μηχανολόγοι κτλ.). Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις ενός κατασκευαστικού έργου, όπως ο σχεδιασμός, η συντήρηση, η αναμόρφωση κ.ά. Πρόκειται για ομαδική εργασία, καθώς όλοι αυτοί οι ειδικοί χρειάζεται να συνεργαστούν αρμονικά και οργανωμένα, προκειμένου να επιτευχθούν τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.

Ο κλάδος των κατασκευών, λόγω και της ευρύτητάς του παρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα, καθώς εμφανίζονται νέες κατασκευαστικές τεχνικές, καινούργιες τεχνολογίες, αλλά και νέες προκλήσεις, όπως η προστασία του περιβάλλοντος.