Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φοντοποιός

Γενική Περιγραφή: O Φοντοποιός ξεκινά την εργασία του με το ρεφυλάρισμα των κομματιών του δέρματος και της φόδρας που θα χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια, προετοιμάζει τα κομμάτια για τη ραφή του φοντιού (το επάνω μέρος του υποδήματος) και περνάει τη φακαρόλα (λάστιχο), την ταινία, το γύρισμα και αλείφει με κόλλα. Κατόπιν, συναρμολογεί τα κομμάτια του δέρματος και τα ράβει για τη δημιουργία του φοντιού.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την εργασία του ο Φοντοποιός χρησιμοποιεί γαζωτικές μηχανές διαφόρων τύπων, ρεφυλαριστική μηχανή, γυριστική δερμάτων, σχιστική, σφυρί ρέγουλας, ψαλίδι και πινέλα.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την εξάσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο επαγγελματίας μπορεί να ειδικευτεί σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρματος του ΕΟΜΜΕΧ ή να μάθει εμπειρικά την τέχνη εργαζόμενος δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες του κλάδου πρέπει να έχουν:

  • Ηρεμία, υπομονή και σωματική αντοχή
  • Συνεργατικότητα, συνέπεια
  • Υπευθυνότητα και προσεκτικότητα στην εργασία τους για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων, επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανών
  • Αισθητική αντίληψη
  • Ικανότητα αντίληψης των σχημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμο επάγγελμα στον κλάδο της παραγωγής. Η μαζική, όμως, εισαγωγή έχει δημιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια ως μισθωτοί, ή και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση αναλαμβάνοντας εργασίες για λογαριασμό άλλων καταστημάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών. Γενικότερα, οι αμοιβές θεωρούνται χαμηλές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής χρησιμοποιούν εργαλεία και μηχανές και εργάζονται ατομικά ή ομαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους χώρους αυτούς υπάρχει έντονος θόρυβος και μυρωδιές από τα δέρματα, ζέστη, κ.λπ.