Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σχεδιαστής Υποδημάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων ασχολείται με τη σχεδίαση υποδημάτων, την κατασκευή προτύπων σχεδίων και παρακολουθεί τη διαδικασία κατασκευής τους. Ειδικότερα, ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων διαμορφώνει τις νέες τάσεις της μόδας των υποδημάτων και έχει την ευθύνη για τη λειτουργικότητα, κομψότητα και άνεσή τους.

Αρχικά, συλλαμβάνει ένα σχέδιο που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του κοινού. Στη συνέχεια, το αποτυπώνει σε χαρτί, αφού πρώτα το σχεδιάσει με το χέρι ή σε Η/Υ. Ντύνει το καλαπόδι με χαρτοταινία, σχεδιάζει το σχέδιο στο καλαπόδι και κάνει τις τελευταίες τροποποιήσεις. Τέλος, βγάζει τη βάση και κόβει το υπόδειγμα των διαφόρων κομματιών του υποδήματος. Παρακολουθεί τα διάφορα στάδια κατασκευής και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για να αποδοθεί το πρότυπο σχέδιο στο σύνολο των υποδημάτων που θα παραχθούν.

Εξοπλισμός και Μέσα: Μερικά από τα μέσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στη δουλειά του ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το μαχαίρι κοπής, ο διαβήτης, η μεζούρα, το σουβλί, ο παντογράφος, η πλάκα κοπής.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων σπουδάζει στα αντίστοιχα τμήματα των δημόσιων ή ιδιωτικών ΚΕΚ, ενώ για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται άδεια.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων χρειάζεται να διαθέτει:

  • Δημιουργική φαντασία
  • Επινοητικότητα, συνέπεια, προσοχή στη λεπτομέρεια και παρατηρητικότητα
  • Υπολογιστική και σχεδιαστική ικανότητα
  • Επιδεξιότητα στα χέρια
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Γνώση χρήσης ειδικών σχεδιαστικών προγραμμάτων για Η/Υ
  • Γνώση μίας ξένης γλώσσας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης του επαγγέλματος αυτήν τη στιγμή είναι σχετικά περιορισμένες, εξαρτώνται από τη λειτουργία μεγάλων μονάδων παραγωγής υποδημάτων και οι επαγγελματίες σχεδιαστές αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από τους εμπόρους εισαγόμενων προϊόντων. Ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων εργάζεται σε επιχειρήσεις κατασκευής υποδημάτων, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του σχεδιαστήριο ή εργαστήριο. Οι οικονομικές απολαβές του επαγγελματία είναι αρκετά καλές, εξαρτώνται δε από τα προσόντα, το ταλέντο και την εμπειρία του.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Σχεδιαστής-Σταμπαδόρος Υποδημάτων, όταν σχεδιάζει και κατασκευάζει το πρωτότυπο σχέδιο του παπουτσιού, βρίσκεται σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες εργαστηρίου. Εργάζεται ομαδικά ή ατομικά, ενώ πολλές φορές χρειάζεται να μετακινείται στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, για να παρακολουθήσει διάφορες εκθέσεις ειδών υποδηματοποιίας, ή για να έρχεται σε επαφή με τους εμπόρους και καταστηματάρχες των προϊόντων αυτών. Ανάλογα με το στάδιο σχεδίασης των υποδημάτων, μπορεί να εργάζεται όρθιος ή καθιστός. Όταν επιβλέπει την εφαρμογή των σχεδίων του στην κατασκευή των υποδημάτων, βρίσκεται σε χώρους παραγωγής, όπου οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν ένταση ή σωματική κόπωση.

Κατηγορία επαγγέλματος: