Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σιδερωτής

Γενική Περιγραφή: Το επάγγελμα του Σιδερωτή εντάσσεται σε τεχνικά επαγγέλματα, τα οποία ανήκουν στο πλαίσιο μιας αλυσίδας εργασίας, με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή και προετοιμασία για πώληση υφασμάτων-ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών. O Σιδερωτής σιδερώνει τα ρούχα που έχει κατασκευάσει ο ράφτης, ώστε να είναι έτοιμα για τη διάθεσή τους στην αγορά κ.λπ. Ανάλογα με το είδος του ενδύματος (υποκάμισο, παντελόνι, σακάκι κ.λπ.), χρησιμοποιεί διαφορετικά ατμοσίδερα, πρέσες, πάγκους κ.λπ. Σιδερώνει με προσοχή τα επιμέρους τμήματα του ρούχου και τοποθετεί ειδικά χαρτόνια κατάλληλης ποιότητας και σχεδίου, ώστε αυτό να διπλωθεί και να τεντωθεί σωστά. Τέλος, τοποθετεί τα ρούχα σε κουτιά ή κρεμάστρες, τα παραδίδει στον έμπορο χονδρικής ή λιανικής πώλησης, έτοιμα προς πώληση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι επαγγελματίες του χώρου μπορούν να ειδικευτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Ελληνικό Κέντρο Δέρματος του ΕΟΜΜΕΧ ή να μάθουν εμπειρικά την τέχνη εργαζόμενοι δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες. Για την εξάσκηση των επαγγελμάτων αυτών δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού πρέπει να διαθέτουν:

  • Ηρεμία, υπομονή και σωματική αντοχή
  • Συνεργατικότητα, συνέπεια
  • Υπευθυνότητα
  • Προσεκτικότητα
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανών
  • Αισθητική αντίληψη
  • Ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων
  • Ικανότητα αντίληψης των σχημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Πρόκειται για ιδιαίτερα χρήσιμα επαγγέλματα στον κλάδο της παραγωγής. Η μαζική, όμως, εισαγωγή ετοίμων ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών από άλλες χώρες έχει δημιουργήσει κρίση στον κλάδο και απαιτείται αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν το διεθνή ανταγωνισμό και να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Γενικότερα, οι αμοιβές για τα επαγγέλματα αυτά θεωρούνται χαμηλές. Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις και εργοστάσια παραγωγής ενδυμάτων, κατασκευής υποδημάτων και άλλων δερμάτινων ειδών ως μισθωτοί, ή ακόμη και να ανοίξουν δική τους επιχείρηση (βιοτεχνία ή κατάστημα) αναλαμβάνοντας εργασίες για λογαριασμό άλλων καταστημάτων, εταιρειών ή και ιδιωτών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι επαγγελματίες της ομάδας αυτής χρησιμοποιούν εργαλεία και μηχανές και εργάζονται ατομικά ή ομαδικά σε κλειστούς χώρους. Στους χώρους αυτούς υπάρχει έντονος θόρυβος και μυρωδιές από τα δέρματα, ζέστη, ατμοί, χνούδι από τα υφάσματα κ.λπ.