Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οδηγός Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης

Γενική Περιγραφή: Ο Οδηγός Οχημάτων Δημοσίας Χρήσης έχει ως έργο του την ασφαλή και ταχεία κατά το δυνατόν μεταφορά των επιβατών ή των αγαθών. Ο επαγγελματίας Οδηγός χρησιμοποιεί το κατάλληλο κάθε φορά όχημα για τη μεταφορά των επιβατών ή των αγαθών, με ασφαλή και ταχύ τρόπο στον τόπο προορισμού τους. Επίσης, φροντίζει για τη στοιχειώδη συντήρηση και διατήρηση της καθαριότητας του οχήματός του.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Η άσκηση του επαγγέλματος, απαιτεί την κατοχή διπλώματος κατηγορίας ανάλογης με αυτήν του οχήματος. Το δίπλωμα εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μετά από προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ιδιαίτερες γνώσεις για τον επαγγελματία δεν απαιτούνται. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα είναι απαραίτητα:

  • Ευσυνειδησία
  • Συνέπεια
  • Υπομονή
  • Γρήγορα αντανακλαστικά
  • Αυξημένη προσοχή
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις
  • Ευελιξία
  • Μηχανική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Απορρόφηση στο δημόσιο τομέα δεν υπάρχει, λόγω αυξημένης ζήτησης των θέσεων του Δημοσίου. Αντίθετα, στον ιδιωτικό τομέα στο χώρο του τουρισμού, των επιχειρήσεων και των μεταφορών, η αγορά είναι ανοιχτή και απορροφά τους ενδιαφερομένους. Ο επαγγελματίας Οδηγός μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα (ταξί, τουριστικά λεωφορεία, φορτηγά, εταιρείες), είτε ως μισθωτός υπάλληλος, είτε ως ιδιοκτήτης του οχήματος. Ακόμη μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο τομέα (λεωφορεία, τρόλεϊ).

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Οδηγός, αναλόγως της κατηγορίας του οχήματος, εργάζεται κάτω από συνήθως δύσκολες και διαφορετικές κατά περίπτωση συνθήκες. Το κοινό στοιχείο σε όλες τις κατηγορίες είναι ότι κινούνται στους δρόμους αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες και την απρόβλεπτη κυκλοφοριακή κίνηση που μπορεί να προκαλέσει άγχος, ένταση, κούραση και νευρικότητα.

Ο Οδηγός ταξί και αστικού λεωφορείου εργάζεται συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα, μέσα σε δύσκολες κυκλοφοριακές συνθήκες, έχοντας να αντιμετωπίσει συχνά και τις ιδιοτροπίες των επιβατών του. Για τον Οδηγό ταξί επιπρόσθετα, όταν εργάζεται αργά τη νύχτα και μετακινείται κατ' εντολή των επιβατών του προς απομακρυσμένες περιοχές, υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει θύμα κακοποιών στοιχείων.

Ο Οδηγός του υπεραστικού λεωφορείου, αντιθέτως, εργάζεται συνήθως εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, κινούμενος τις περισσότερες φορές σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, όπου, όμως, υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες ατυχήματος ειδικά σε περιόδους κυκλοφοριακής επιβάρυνσης (περίοδοι εορτών κ.λπ).

Ο Οδηγός-μεταφορέας εμπορευμάτων, εκτός των παραπάνω κοινών συνθηκών, έχει να φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων και την παράδοσή τους σε άριστη κατάσταση στους πελάτες του, καθώς συχνά αναλαμβάνει και τη φορτοεκφόρτωσή τους.