Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φυσιοθεραπευτής

Γενική Περιγραφή:
Ο Φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τεχνικές και φυσικές μεθόδους για την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μερών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο. Συνεργάζεται με το γιατρό για τη θεραπευτική αγωγή του πελάτη, με σκοπό την κινητοποίηση και ανάπτυξη των άλλων υγιών μυϊκών δυνάμεών του, ώστε να αποκατασταθεί κατά το δυνατόν η κινητικότητά του. Συζητά με τον ασθενή τις ιδιαιτερότητες της πάθησής του και τον στηρίζει καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. Διδάσκει και βοηθά τον πελάτη στην εκτέλεση των ασκήσεων, στη χρήση βοηθητικών συσκευών ή τεχνητών μελών. Τέλος, καθοδηγεί τον ασθενή και τους συγγενείς του για τη συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι. Ορισμένοι Φυσιοθεραπευτές προσφέρουν γενικές υπηρεσίες στο αντικείμενό τους, ενώ άλλοι εξειδικεύονται σε διάφορες θεραπείες για ασθενείς με χρόνιες ή προσωρινές παθήσεις ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι Φυσιοθεραπευτές εργάζονται, επίσης, για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ατόμων και κυρίως αθλητών ή χορευτών.

Ειδικότητες

Υπάρχουν πολλές ειδικότητες για το Φυσιοθεραπευτή. Οι κυριότερες πέντε είναι οι ακόλουθες:

 1. Ορθοπεδικός φυσιοθεραπευτής: ασχολείται με βλάβες του μυοσκελετικού συστήματος.
 2. Γεριατρικός φυσιοθεραπευτής: ασχολείται με προβλήματα που αντιμετωπίζουν άνθρωποι ηλικιωμένοι (αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, προβλήματα ισορροπίας κτλ.)
 3. Νευρολόγος φυσιοθεραπευτής: ασχολείται με άτομα που πάσχουν από νευρολογικά προβλήματα.
 4. Καρδιαγγειακή και πνευμονική αποκατάσταση: βοηθάει στην αποκατάσταση ατόμων που έχουν υποστεί διάφορες παθήσεις της καρδιάς και των πνευμόνων ή έχουν υποστεί κάποια σχετική εγχείρηση. Στόχος είναι η βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και η ανεξαρτησία της λειτουργίας των οργάνων αυτών.
 5. Παιδιατρική φυσιοθεραπεία: συμβάλλει στην πρόγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των μυών, των οστών και των αρθρώσεων σε βρέφη, παιδιά και εφήβους.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Ο Φυσιοθεραπευτής χρησιμοποιεί στο έργο του διάφορες τεχνικές όπως το μασάζ, τα θεραπευτικά λουτρά κ.ά.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος:
Στους πτυχιούχους ΤΕΙ χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία εγκατάστασής τους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του Φυσιοθεραπευτή πρέπει να έχει πτυχίο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ ή, ως βοηθός, μπορεί να είναι διπλωματούχος ΙΕΚ ή απόφοιτος ΤΕΕ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φυσικοθεραπείας των ΤΕΙ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ, όπως για παράδειγμα στα Τμήματα Ιατρικής ή ΤΕΦΑΑ κ.ά., αφού επιτύχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του αντίστοιχου τμήματος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να έχει:

 • Υπομονή και επιμονή
 • Καλή υγεία, σωματική αντοχή, επιδεξιότητα στα χέρια
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 • Οργανωτικές ικανότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Το επάγγελμα έχει ικανοποιητική ανάπτυξη στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που προσφέρονται είναι ικανοποιητικός και οι επαγγελματίες αμείβονται με καλές αποδοχές, ιδιαίτερα στην περίπτωση που διατηρούν ιδιωτικό φυσιοθεραπευτήριο. Ο Φυσιοθεραπευτής μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας, νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα και ασφαλιστικούς φορείς, ινστιτούτα αισθητικής, αθλητικά σωματεία και αθλητικά κέντρα, ιδρύματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, οίκους ευγηρίας ή γυμναστήρια.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Το αντικείμενο εργασίας του Φυσιοθεραπευτή απαιτεί κατά περίπτωση διαφορετικούς χειρισμούς και προϋποθέτει γνώσεις, εμπειρία και υπευθυνότητα. Συχνά ο Φυσιοθεραπευτής χρειάζεται να είναι όρθιος και να χρησιμοποιεί δύναμη στα χέρια του. Επίσης, η συνεχής καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δύσκολα προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ψυχική καταπόνηση. Στα νοσοκομεία δουλεύει με συνεχές ωράριο, ενώ όταν διατηρεί δικό του φυσιοθεραπευτήριο διαμορφώνει ο ίδιος τις συνθήκες και το ωράριο εργασίας του.

Επαγγελματικές Οργανώσεις:
Ο φορέας που τους εκπροσωπεί είναι η ΠΟΕΔΗΝ.

Αρχές δεοντολογίας

Οι ακόλουθες αρχές εγκρίθηκαν το Μάιο του 1982 από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (World Confederation for Physical Therapy) στη Στοκχόλμη:

 1. Καθώς η ανάγκη για φυσικοθεραπεία είναι διεθνής, οι υπηρεσίες των φυσικοθεραπευτών δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από διακρίσεις εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, χρώματος, πολιτικής και κοινωνικής θέσης.
 2. Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να αναγνωρίζουν όχι μόνο τις ευθύνες τους, αλλά και τους περιορισμούς των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεραπεύουν μόνο εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι παραπέμπονται από γιατρό αν αυτό απαιτείται από τη δεοντολογία του εθνικού συλλόγου τους. Όταν οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις γίνονται για προληπτικούς λόγους, εκπαιδευτικούς ή συμβουλευτικούς, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να τις εκτελεί μετά από αίτηση του πελάτη.
 3. Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να εκτελούν με ευσυνειδησία και επιδεξιότητα οποιαδήποτε θεραπεία με υπεύθυνη συνεννόηση με το γιατρό με σκοπό την αποκατάσταση, βελτίωση και συντήρηση της ψυχικής και φυσικής ικανότητας του ασθενή.
 4. Οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι της ανάγκης για πρόληψη της αναπηρίας και την προαγωγή της υγείας μέσα στην κοινωνία.
 5. Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να επιδιώκουν πάντα το υψηλότερο επίπεδο γνώσης και επιδεξιότητας.
 6. Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να σέβονται το πολιτιστικό επίπεδο και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ασθενών και των συνεργατών τους.
 7. Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να συνεργάζονται ευσυνείδητα με τους συναδέλφους φυσικοθεραπευτές και τα μέλη των συγγενικών επαγγελμάτων.
 8. Οι φυσικοθεραπευτές πρέπει να κρατούν εχεμύθεια για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που τους εμπιστεύθηκαν και δεν πρέπει να συζητούν ζητήματα των ασθενών τους με άλλους, εκτός από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την περίθαλψη του ασθενή.
 9. Οι φυσικοθεραπευτές δεν πρέπει να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των ονομάτων τους σε σχέση με τη διαφήμιση προϊόντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για αυτοδιαφήμιση, εκτός αν αυτό αναφέρεται επίσημα στη δεοντολογία του εθνικούς τους συλλόγου.
Κατηγορία επαγγέλματος: