Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φυσικός

Γενική Περιγραφή: O Φυσικός μελετά και ερευνά τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν. Ως επιστήμονας παρατηρεί, διενεργεί πειράματα και αναλύει τη δομή ή τις ιδιότητες της ύλης και τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται σε ενέργεια. Διενεργεί εργαστηριακές μετρήσεις για να διαπιστώσει τις ιδιότητες διαφόρων υλικών. Επιλύει προβλήματα στην παραγωγή μηχανημάτων, ιατρικών συσκευών και υλικών. Ακόμη, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται την επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με την προετοιμασία και διεξαγωγή διαλέξεων και μαθημάτων, όταν αναλαμβάνει εκπαιδευτικά καθήκοντα.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Φυσικός χειρίζεται τον ειδικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου φυσικής που περιλαμβάνει συσκευές μετρήσεων μάζας, συσκευές λέιζερ, τηλεσκόπια, ηλεκτρονικά μικροσκόπια, εξαρτήματα φυσικών και χημικών πειραμάτων, μικρό μηχανουργείο και Η/Υ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Φυσικός είναι απόφοιτος των Τμημάτων Φυσικής των ΑΕΙ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Στα προσόντα του Φυσικού περιλαμβάνονται:

  • Ικανότητα παραγωγής ιδεών και πρωτοτυπία σκέψης
  • Καλή μνήμη
  • Επιδεξιότητα στους χειρισμούς των διαφόρων οργάνων
  • Γλωσσική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα
  • Παρατηρητικότητα
  • Επιστημονική περιέργεια και ενδιαφέρον
  • Ερευνητική διάθεση
  • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, παρόλη τη χρησιμότητα του επαγγέλματος, οι προοπτικές του Φυσικού θεωρούνται μέτριες, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός πτυχιούχων και περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας. Ο Φυσικός μπορεί να απασχοληθεί στα τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων, στις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, στη μετεωρολογική υπηρεσία (ΕΜΥ), στα δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια και σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια. Ακόμη, σε γραφεία περιβαλλοντολογικών ερευνών και σε γραφεία τεχνολογικών εφαρμογών.

Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου διδακτορικού, μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ), ή ως ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος). Επίσης, με την αποφοίτησή του από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη ραδιοηλεκτρολογία, ο Φυσικός μπορεί να απασχοληθεί στον ΟΤΕ, στη ΔΕΗ και στην ΕΡΤ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Φυσικός εργάζεται κυρίως σε κλειστό χώρο και ειδικότερα σε περιβάλλον εργαστηρίου, μηχανουργείου και γραφείου. Σε ανοιχτό χώρο βρίσκεται, όταν διεξάγει παρατηρήσεις και κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων. Όταν εργάζεται σε εργαστήρια πυρηνικής φυσικής, έρχεται σε επαφή με ραδιενεργά υλικά και ακτινοβολία, γι' αυτό χρειάζεται να τηρεί τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και ασφάλειας.

Η εργασία του Φυσικού είναι κυρίως πνευματική και ερευνητική. Ο Φυσικός δουλεύει ατομικά και ομαδικά με άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας του, χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο, μετακινείται σε τοποθεσίες εργαστηρίων, μετρήσεων ή πειραμάτων. Χρειάζεται να παρακολουθεί επίσης συχνά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι Φυσικοί εκπροσωπούνται συλλογικά από την Ένωση Φυσικών, ενώ οι καθηγητές Φυσικοί εκπροσωπούνται από την ΟΛΜΕ.