Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φαρμακοποιός

Γενική Περιγραφή: Ο Φαρμακοποιός είναι ο επιστήμονας που γνωρίζει τη σύνθεση, τις ιδιότητες, τις επιδράσεις και τη χρήση των φαρμάκων και τα διαθέτει στην αγορά σύμφωνα με τις ιατρικές συνταγές. Είναι υπεύθυνος για την πώληση των φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις συνταγές του γιατρού. Παρέχει ταυτόχρονα συμβουλές για τη δοσολογία και τον τρόπο χρήσης των φαρμάκων. Μπορεί να παρασκευάζει ορισμένα φάρμακα ύστερα από ιατρική συνταγή ή να παρέχει στους πελάτες του φάρμακα χωρίς συνταγή. Ακόμη, στο φαρμακείο του διαθέτει καλλυντικά ή άλλα είδη υγιεινής, ιατρικό και ορθοπεδικό υλικό. Πολλές φορές στο πλαίσιο του επαγγέλματός του προσφέρει απλές ιατρικές υπηρεσίες, όπως μετράει την πίεση των πελατών, κάνει εμβόλια, ή ακόμα φροντίζει απλά τραύματα. Φροντίζει για την τοποθέτηση και ταξινόμηση φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και για τη συντήρησή τους, ώστε να μην υποστούν αλλοιώσεις. Ένα μέρος του χρόνου του το αφιερώνει σε κάποιες γραφειοκρατικές εργασίες. Υποβάλλει καταστάσεις στα Ταμεία, τηρεί καταστάσεις συνταγών, τοξικών παρασκευασμάτων, ναρκωτικών κ.λπ.

Ως ερευνητής ο Φαρμακοποιός ασχολείται κυρίως με την παρασκευή νέων φαρμάκων ή τη βελτίωση της σύστασης των υπαρχόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας συνεργάζεται με το γιατρό και το χημικό με στόχο τον εντοπισμό των αιτίων που δημιουργούν τις διάφορες παθήσεις και την ανακάλυψη δραστικών ουσιών που καταπολεμούν τα αίτια αυτά. 

Σε μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα ο Φαρμακοποιός διαχειρίζεται τα αποθέματα φαρμάκων και φροντίζει για την ανανέωσή τους. Στις φαρμακευτικές εταιρείες καθοδηγεί τους εμπορικούς αντιπροσώπους και τους ιατρικούς επισκέπτες, πραγματοποιεί απλές αναλύσεις και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των παρασκευασμάτων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την εργασία του ο Φαρμακοποιός χρησιμοποιεί διάφορα όργανα, όπως ζυγαριά, αναμίκτη, δυναμοποιητές για ομοιοπαθητικά φάρμακα, δοσομετρητές κ.λπ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού είναι απαραίτητη η άδεια μετά από ετήσια πρακτική άσκηση και τρίμηνη μεταπτυχιακή εξάσκηση σε φαρμακείο. Την άδεια χορηγεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτούνται σπουδές στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων. Επίσης, σπουδές και κατάρτιση στην ειδικότητα του βοηθού φαρμακείου και του τεχνικού φαρμάκων-καλλυντικών-αρωματοποιίας παρέχονται από τα ΤΕΕ και τα ΙΕΚ αντίστοιχα.

Απαιτούμενες Δεξιοτήτες: Ο Φαρμακοποιός χρειάζεται να διαθέτει:

 • Καλές γνώσεις βιοχημείας, χημείας και βιολογίας
 • Δυνατή μνήμη
 • Ευσυνειδησία, οξυδέρκεια, ακρίβεια
 • Υπευθυνότητα
 • Υπομονή, εξυπηρετικότητα
 • Προθυμία, ευγένεια
 • Κοινωνικότητα
 • Μεγάλη προσοχή
 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα στις πωλήσεις και στην επιλογή των προϊόντων
 • Δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας αποθήκης
 • Οργανωτικές, διαχειριστικές ικανότητες μεγάλων αποθεμάτων
 • Διοικητικές, οργανωτικές ικανότητες και επιχειρηματικό πνεύμα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Φαρμακοποιού παρουσιάζει σήμερα δυσκολία στην απορρόφηση των πτυχιούχων. Θεωρείται αρκετά κορεσμένο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχει πληθώρα φαρμακείων. Οι θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες φαρμάκων είναι περιορισμένες.

Ο Φαρμακοποιός μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε φαρμακείο, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, φαρμακεία θεραπευτηρίων και βιομηχανίες παρασκευής φαρμάκων ή καλλυντικών. Ακόμα, μπορεί να δραστηριοποιηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του φαρμακείο.

Oι αμοιβές των Φαρμακοποιών θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορούν να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα, όταν διατηρούν δικό τους φαρμακείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας στο φαρμακείο είναι καλές με εξαίρεση την πολύωρη ορθοστασία και την επικινδυνότητα κατά τη διάρκεια της διανυκτέρευσης, από τυχόν διαρρήκτες ή χρήστες ναρκωτικών. Ο φαρμακοποιός εργάζεται με ωράριο καταστημάτων, ενώ είναι υποχρεωμένος να διανυκτερεύει ή να διημερεύει ορισμένες μέρες κάθε μήνα. Οι εφημερίες, όπως και οι διανυκτερεύσεις, ρυθμίζονται και ανακοινώνονται από τον τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο. Μερικές φορές ο Φαρμακοποιός μετακινείται από το φαρμακείο του και επισκέπτεται διάφορα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο Ταμείο κ.λπ.) για να εισπράξει οφειλές.

Οι συνθήκες εργασίας στις μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων θεωρούνται ανθυγιεινές και μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και αναπνευστικά προβλήματα. Το ωράριο εργασίας στις βιομηχανίες φαρμάκων καθορίζεται από τη σύμβαση και τις ανάγκες της εργασίας.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι φορείς που εκπροσωπούν το επάγγελμα είναι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος κάθε Νομού και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.