Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού ασχολείται με τη σχεδίαση βιομηχανικών προϊόντων (ιατρικά μηχανήματα, σκεύη, εξαρτήματα). Ειδικότερα, αρχικά συζητά με τον πελάτη για το προϊόν που πρόκειται να αναλάβει να δημιουργήσει και τις ιδιαιτερότητές του. Παράλληλα, ενημερώνεται για τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του πελάτη του, καθώς και για το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί. Στη συνέχεια, δημιουργεί τα προσχέδια και τα παρουσιάζει στον πελάτη. Ο πελάτης επιλέγει το προσχέδιο που τον ικανοποιεί περισσότερο, το οποίο κατόπιν σχεδιάζεται και αποτυπώνεται με μοντελιστικές τεχνικές σε τρισδιάστατη μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ο Τεχνικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού παρακολουθεί και επιβλέπει την κατασκευή των παραγόμενων προϊόντων και, αν απαιτηθεί, προχωρά σε τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Τεχνικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή με ανάλογο λογισμικό για τα τρισδιάστατα σχέδια, καθώς και διάφορα υλικά σχεδιασμού.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Αξίζει να σημειωθεί, όμως, ότι μπορεί κανείς να πάρει άδεια από το Καλλιτεχνικό Επιμελητήριο ως σχεδιαστής.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Δημιουργική φαντασία και υψηλό αισθητικό κριτήριο
  • Αντίληψη των νέων αισθητικών τάσεων
  • Επιμονή, υπομονή και παρατηρητικότητα
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Επιδεξιότητα στα χέρια
  • Σχεδιαστική ικανότητα και ευχέρεια στη χρησιμοποίηση ειδικών προγραμμάτων βιομηχανικού σχεδίου
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου και των μορφών
  • Ικανότητα σχεδιαστικής έκφρασης
  • Οξεία αντίληψη της ισορροπίας των όγκων και των χρωμάτων
  • Ικανότητες επικοινωνίας και πειθούς.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Πρόκειται για καινούργιο επάγγελμα στην αγορά εργασίας, για το οποίο οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται ικανοποιητικές. Οι Τεχνολόγοι Βιομηχανικού Σχεδιασμού μπορούν να εργαστούν σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους γραφείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης, έντασης και άγχους. Όταν πρόκειται να παραδώσει κάποιο έργο, το ωράριο εργασίας του συχνά υπερβαίνει το τυπικό οχτάωρο. Δουλεύει ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται και οι συχνές επαφές με πελάτες και στελέχη βιομηχανιών, ενώ απαραίτητη είναι η συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο αντικείμενο εργασίας του. Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι οι μετακινήσεις είναι αναγκαίες.

Ο Τεχνολόγος Βιομηχανικού Σχεδιασμού, όταν σχεδιάζει, εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου. Όταν επιβλέπει την εφαρμογή των σχεδίων κατασκευής βιομηχανικών προϊόντων, βρίσκεται συνήθως στους χώρους παραγωγής. Γενικότερα, το περιβάλλον εργασίας του μπορεί να χαρακτηριστεί υγιές και χωρίς κινδύνους.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Δεν υπάρχει επαγγελματικό επιμελητήριο ή σύλλογος για τους επαγγελματίες Τεχνολόγους Βιομηχανικού Σχεδιασμού.