Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας χειρίζεται ακτινολογικά μηχανήματα για την εκτύπωση ακτινογραφιών, που συμβάλλουν στη διάγνωση ασθενειών και στη χάραξη της θεραπευτικής αγωγής για αρρώστους. Οι συνήθεις εργασίες του είναι η προετοιμασία του ασθενούς για τη λήψη της ακτινογραφίας, η κατάλληλη τοποθέτηση του ασθενούς στο ακτινολογικό μηχάνημα μπροστά στη μηχανή λήψης και η ρύθμιση της έντασης της ακτινοβολίας του ακτινογραφικού μηχανήματος. Επιπλέον, ο Ακτινολόγος μετά τη λήψη της ακτινογραφίας εμφανίζει το φιλμ και το τοποθετεί στο αρχείο των ασθενών. Ακόμη, φροντίζει να διατηρούνται τα ακτινολογικά μηχανήματα σε καλή κατάσταση. Επίσης, ο Τεχνολόγος εφαρμόζει το πλάνο θεραπείας που έχει φτιάξει ο ακτινοφυσικός με τον ιατρό ακτινοθεραπευτή με σκοπό την πραγματοποίηση θεραπείας ασθενών με κακοήθεις νεοπλασίες.

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την άσκηση της εργασίας του ο Ακτινολόγος χρησιμοποιεί φάρμακα και οξέα. Επειδή εργάζεται μέσα σε ακτινολογικά εργαστήρια, πρέπει να τηρεί σχολαστικά όλους τους κανόνες προφύλαξης και προστασίας από τις ακτινοβολίες.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στον πτυχιούχο ακτινολογίας-ραδιολογίας ΤΕΙ χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ραδιολογίας χρειάζεται πτυχίο του Τμήματος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας των ΤΕΙ, ή απολυτήριο ΤΕΕ ή δίπλωμα ΙΕΚ. στο αντικείμενο των ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας. Απαραίτητη είναι η γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής, αφού στα περισσότερα ιατρικά μηχανήματα οι οδηγίες αναγράφονται στη γλώσσα αυτή, και πτυχίο Η/Υ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας οφείλει να διαθέτει:

  • Υπευθυνότητα και προσεκτικότητα
  • Υπομονή και δεξιότητες επικοινωνίας
  • Αντίληψη του κινδύνου
  • Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για εξεύρεση εργασίας στο χώρο αυτό και με τις νέες εφαρμογές στην ιατρική τεχνολογία και θεραπευτική αναμένεται να δημιουργηθούν ακόμα περισσότερες θέσεις εργασίας.

Οι αμοιβές των Ακτινολόγων-Ραδιολόγων είναι σχετικά καλές, ιδιαίτερα για όσους γνωρίζουν τη λειτουργία των μηχανημάτων αξονικής τομογραφίας και ραδιοϊσοτόπων. Οι απασχολούμενοι στον κλάδο των πωλήσεων μπορούν να πετύχουν πολύ υψηλές αποδοχές, όταν αμείβονται με ποσοστά για τις πωλήσεις. Στην περίπτωση αυτή, το επάγγελμα περιλαμβάνει και πολλές μετακινήσεις και εξειδικευμένη γνώση, όχι μόνο σε σχέση με το αντικείμενο, αλλά και με την προώθηση ανάλογων προϊόντων στην αγορά.

Οι πτυχιούχοι ακτινολογίας-ραδιολογίας μπορούν να εργαστούν σε εργαστήρια απεικονίσεων, υπολογιστικής τομογραφίας, πυρηνικής ιατρικής, ακτινοθεραπείας και υπερηχογραφίας νοσοκομείων, κλινικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων, σε αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων, στην εκπαίδευση νέων επαγγελματιών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ραδιολογίας είναι απαιτητική όσον αφορά το χειρισμό και τη συντήρηση ή την επισκευή πολύπλοκων μηχανημάτων. Ο Τεχνολόγος που εργάζεται σε περιβάλλον εργαστηρίου έρχεται σε καθημερινή επαφή με μηχανήματα που εκπέμπουν ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που υποχρεωτικά λαμβάνονται, το επάγγελμα καθίσταται ανθυγιεινό μετά από μερικά χρόνια εργασίας σε αυτό.

Ο Τεχνολόγος Ακτινολογίας-Ραδιολογίας εργάζεται ατομικά, συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αποκλείονται οι νυχτερινές βάρδιες σε νοσοκομεία ή κλινικές.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Το επάγγελμα εκπροσωπείται από την Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος.