Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM είναι ο ειδικός που αναλαμβάνει την επεξεργασία της φωτογραφίας. Ειδικότερα, με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, επεμβαίνει στη φωτογραφία, με σκοπό να επιφέρει αλλαγές που ικανοποιούν τον πελάτη. Μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει φως, να καλύψει ατέλειες, να προσθέσει στοιχεία για να βελτιώσει τη φωτογραφία, ή και να δημιουργήσει ένα τελικό προϊόν εντελώς διαφορετικό από το αρχικό. Οι σημαντικότερες εργασίες που επιτελεί ο Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM είναι η επεξεργασία φωτογραφίας σε Η/Υ, η δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (multimedia) CD-ROM και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί κανείς ως Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM αποτελεί νέα επαγγελματική ειδικότητα. Μαθήματα πάνω στο αντικείμενο αυτό διδάσκονται στο ΤΕΙ Φωτογραφίας, στα ΙΕΚ και τα ΤΕΕ σε ανάλογες ειδικότητες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας χρειάζεται να διαθέτει:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Υπομονή και συνέπεια
  • Γνώσεις Η/Υ και φωτογραφίας
  • Έφεση για καλλιτεχνική δημιουργία
  • Αισθητικό κριτήριο
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Κριτική σκέψη
  • Επινοητικότητα και φαντασία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στην αγορά εργασίας φαίνεται να υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αντίστοιχους επαγγελματίες. Προβλέπεται ότι και στο μέλλον θα υπάρχει ανάλογη ζήτηση. Πολλές θέσεις εργασίας σήμερα καλύπτονται από άτομα συναφών ειδικοτήτων, όπως αποφοίτους πληροφορικής. Υπάρχει, επομένως, ανάγκη εξειδίκευσης.

Ο Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως στο Υπουργείο Πολιτισμού ή Παιδείας για την προώθηση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, σε εφημερίδες, περιοδικά, εκδοτικούς οργανισμούς και διαφημιστικά γραφεία, σε εφαρμογές ΜΜΕ ή σε γραφιστικά-δημιουργικά γραφεία.

Το επάγγελμα είναι καλά αμειβόμενο για τον ειδικευμένο τεχνικό, ανάλογα βέβαια με το είδος του έργου που αναλαμβάνει, την επιχείρηση ή το φορέα στον οποίο απασχολείται. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το αντικείμενο εργασίας του Τεχνικού Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM παρουσιάζει ενδιαφέρον και εναλλαγές, δίνοντας τη δυνατότητα στον επαγγελματία να εκφραστεί δημιουργικά. Εργάζεται ομαδικά, όταν π.χ. δημιουργεί ένα CD-ROM, ή ατομικά, όταν επεξεργάζεται φωτογραφίες. Υπάρχουν φάσεις στη δουλειά του, όπως κατά τη συλλογή υλικού προς επεξεργασία, όπου είναι αναγκαία η μετάβαση και σε εξωτερικούς χώρους. Ο Τεχνικός Ψηφιακής Φωτογραφίας και CD-ROM εργάζεται σε κλειστό χώρο γραφείου ή εργαστηρίου, περνώντας τις περισσότερες ώρες του μπροστά σε Η/Υ. Η πολύωρη καθιστική εργασία και η διαρκής χρήση υπολογιστή είναι κουραστική, τόσο για το σώμα όσο και για τα μάτια του.