Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Θέρμανσης και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Θέρμανσης και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (θερμοϋδραυλικός) τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει συστήματα θέρμανσης που λειτουργούν με ατμό ή ζεστό νερό σε σπίτια, εργοστάσια και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, μελετάει τα σχέδια και τις σχετικές οδηγίες, σημειώνει τα σημεία από τα οποία θα περάσουν οι σωληνώσεις, ανοίγει τρύπες στα δάπεδα και στα τοιχώματα. Στη συνέχεια μετράει τους σωλήνες, τους κόβει, τους τοποθετεί και κατόπιν συνδέει τα διάφορα τμήματα των σωλήνων και των εξαρτημάτων με συγκόλληση. Κάνει εγκαταστάσεις για θέρμανση, ύδρευση ή αποχέτευση. Επίσης, επισκευάζει παλιές εγκαταστάσεις και κάνει συντήρηση καυστήρων και λεβήτων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος της ανάλογης ειδικότητας, η οποία χορηγείται από το υπουργείο Εργασίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι επαγγελματίες του κλάδου εκπαιδεύονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΤΕΕ και σε ΙΕΚ. Ωστόσο, στους χώρους αυτούς μπορούν να εργαστούν και ανειδίκευτα άτομα, τα οποία έχουν αποκτήσει πρακτική εμπειρία εργαζόμενα μαζί με ειδικευμένους τεχνίτες.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι επαγγελματίες του χώρου χρειάζεται να διαθέτουν:

  • Προσεκτικότητα, σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων
  • Επινοητικότητα και δυναμισμό
  • Ευσυνειδησία, συνέπεια και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε δύσκολες καταστάσεις
  • Ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων
  • Μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Για τις ειδικότητες του Τεχνικού Θέρμανσης και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά εργασίας, στον μηχανολογικό, κατασκευαστικό ή επισκευαστικό τομέα. Ο Τεχνικός Θέρμανσης και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων μπορεί να δουλέψει ή να συνεργαστεί με οικοδομικές ή τεχνικές εταιρείες που εμπορεύονται είδη θέρμανσης ή ακόμα να ανοίξει δική του επιχείρηση ή εργαστήριο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των τεχνικών αυτού του κλάδου είναι χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Τα μηχανήματα που χειρίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι βαριά ή επικίνδυνα για τραυματισμούς. Οι τεχνίτες αυτοί συχνά έχουν βοηθούς και συνεργάζονται με άλλους τεχνικούς.

Ο τεχνίτες των ειδικοτήτων αυτών είναι απαραίτητο να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για την πρόληψη των ατυχημάτων. Εργάζονται τόσο σε κλειστούς, όσο και σε ανοικτούς χώρους. Μπορεί, ακόμα, να εργάζονται σε χώρους όπου υπάρχει πολύς θόρυβος, σκόνη ή αναθυμιάσεις. Δικαιούνται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και τα ένσημά τους είναι βαρέα.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι επαγγελματίες του κλάδου αυτού εγγράφονται αντίστοιχα στο Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Έργων.