Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Ασφαλείας Δικτύων Η/Υ - Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ ασχολείται με την προστασία της μεταφοράς και την ασφάλεια των αρχείων Η/Υ που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου. Ειδικότερα, εφαρμόζει τεχνικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα των αρχείων των υπολογιστών και προτείνει τρόπους για την ανάπτυξη των εφαρμογών των εταιρειών, ώστε να περιέχουν δικλείδες ασφαλείας. Συνεργάζεται άμεσα με τη διοίκηση της εταιρείας και με τον αναλυτή συστημάτων εφαρμογών, προκειμένου να είναι πάντα ενήμερος για τις ανάγκες της εταιρείας και να είναι σε θέση να προτείνει εφαρμογές που θα επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ χρειάζεται να ενημερώνεται διαρκώς, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στο χώρο των υπολογιστών είναι ταχύτατες.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ χρησιμοποιεί Η/Υ, εκτυπωτή, προγράμματα τεχνικής υποστήριξης δικτύων και άλλα συμπληρωματικά εξαρτήματα για υπολογιστές.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών των ΑΕΙ ή των ΤΕΙ. Επίσης, ως Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ μπορεί κανείς να ειδικευτεί στα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και στα ΤΕΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ πρέπει να διαθέτει:

  • Επινοητικότητα
  • Οργανωτικότητα, συνέπεια
  • Υπομονετικότητα και πνεύμα συνεργασίας
  • Δεξιότητα στη χρήση Η/Υ και ηλεκτρονικών μέσων
  • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
  • Ευχέρεια στην αντίληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Εξαιτίας της μεγάλης σημασίας που έχει η ασφάλεια των πληροφοριακών δικτύων, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας εμφανίζονται ιδιαίτερα θετικές για τους Τεχνικούς Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ. Αυτοί μπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε οποιαδήποτε εταιρεία διαθέτει μηχανογράφηση ή σε οποιονδήποτε οργανισμό του Δημοσίου, σε τράπεζες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και, πιο συγκεκριμένα, στα τμήματα δικτύων των οργανισμών αυτών. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες που αναπτύσσουν μηχανογραφικές εφαρμογές ή, τέλος, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δημιουργώντας δική τους επιχείρηση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Πρόκειται για εργασία δύσκολη και πολύπλοκη, με αρκετό άγχος και ευθύνες. Ο Τεχνικός Ασφάλειας Δικτύων Η/Υ συνεργάζεται με άλλα άτομα που εργάζονται στον ίδιο χώρο, αλλά και με τους υπευθύνους άλλων τμημάτων της εταιρείας. Εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου, σε κλειστό χώρο όπου βρίσκονται τα υπολογιστικά συστήματα. Πρόκειται για καθιστική εργασία, που απαιτεί πολλές ώρες απασχόλησης μπροστά στους Η/Υ, πράγμα που συχνά προκαλεί σωματική και πνευματική κούραση. Επίσης, η ακτινοβολία που εκπέμπουν οι υπολογιστές προκαλεί πολλές φορές προβλήματα στην όραση.

Το ωράριο απασχόλησης εξαρτάται από τον φορέα απασχόλησης και τον όγκο εργασίας. Εξάλλου, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στην ασφάλεια ενός δικτύου, το ωράριο εργασίας παρατείνεται ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του προβλήματος.