Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πυροσβέστης

Γενική Περιγραφή: Ο Πυροσβέστης ανήκει στην ειδική υπηρεσία αμέσου δράσεως για την κατάσβεση πυρκαγιών, τον απεγκλωβισμό ατόμων ή την αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών. Κύριο έργο του Πυροσβέστη είναι η φροντίδα για την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των πολιτών, η κατάσβεση πυρκαγιών σε δάση, οικήματα ή πλοία, η αντιμετώπιση θεομηνιών, ο απεγκλωβισμός ατόμων και ο καθαρισμός δρόμων μετά από τροχαία ατυχήματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις τα πυροσβεστικά οχήματα χρησιμοποιούνται για την καταστολή βίαιων επεισοδίων σε συνεργασία με την αστυνομία.

Όταν δεν υπάρχει κάποιo περιστατικό στο οποίο χρειάζεται να παρέμβουν, οι Πυροσβέστες παραμένουν με βάρδιες υπηρεσίας μέσα στους θαλάμους ενός πυροσβεστικού σταθμού, ασχολούνται με τη συντήρηση των οχημάτων και του εξοπλισμού τους και εκπαιδεύονται στη χρήση του πυροσβεστικού εξοπλισμού και σε τεχνικές κατάσβεσης.

Μόλις ο σταθμός δεχτεί σήμα για κάποιο περιστατικό, αμέσως οι Πυροσβέστες φορούν τις ειδικές προστατευτικές φόρμες και τα κράνη, επιβιβάζονται στα οχήματά τους και κατευθύνονται στον τόπο του συμβάντος. Εκεί, ανάλογα με την περίπτωση χρησιμοποιούν νερό ή χημικές ουσίες και προσπαθούν να σβήσουν την εστία της φωτιάς και να εμποδίσουν την επέκτασή της. Απεγκλωβίζουν άτομα που πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί με γερανούς ή ανοίγουν εξόδους διαφυγής γι' αυτά, προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένους και φροντίζουν για την άμεση μεταφορά τους στα νοσοκομεία. Επίσης, φροντίζουν να απομακρύνουν άτομα ή υλικά αγαθά από τον τόπο της καταστροφής. Εξάλλου, σε περιπτώσεις σεισμού σπεύδουν να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι σε ερείπια κτιρίων ή ακόμη βοηθούν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί σε αυτοκίνητα κ.λπ.

Αφού αποφοιτήσει από την Πυροσβεστική Ακαδημία, ο Πυροσβέστης τοποθετείται σε ενεργή υπηρεσία στους πυροσβεστικούς σταθμούς και μετά την παρέλευση διετίας συντάσσεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης για τη μονιμοποίησή του. Οι Πυροσβέστες διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο ανήκει στα Σώματα Ασφαλείας, και είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου. Υπάρχει, όμως, και η δυνατότητα ένταξης σε άλλους δημόσιους φορείς, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Γεωργίας και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οι Πυροσβέστες μπορούν να εξειδικευτούν στην κατάσβεση πυρκαγιών στα δάση ως δασοπυροσβέστες, στην κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια και στην κατάσβεση πυρκαγιών σε πλοία. Επίσης, υπάρχουν τα ειδικά σώματα άμεσης επέμβασης, όπως οι ομάδες της ΕΜΑΚ που επεμβαίνουν σε περιπτώσεις καταστροφών μεγάλης κλίμακας από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές διυλιστηρίων κ.λπ.

Εξοπλισμός και Μέσα: Τα υλικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι Πυροσβέστες είναι πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα για κατασβέσεις πυρκαγιών, κλιμακοφόρα και βραχιονοφόρα για διασώσεις, πυροσβεστικά πλοιάρια, βάρκες διάσωσης, προστατευτικές στολές, κράνη, βαριά εργαλεία, ηλεκτρικά πριόνια, τσεκούρια και ειδικός εξοπλισμός, όπως συσκευές ανάνηψης, αναπνευστικές συσκευές και μηχανήματα εντοπισμού επιζώντων μέσα σε ερείπια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Προκειμένου να γίνει κάποιος Πυροσβέστης είναι απαραίτητο να φοιτήσει στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών, στην οποία για να εισαχθεί πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις (απολυτήριο Λυκείου, επαγγελματική άδεια οδήγησης, απολυτήριο στρατού, άριστη υγεία), σύμφωνα με τον κανονισμό κατάταξης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για να γίνει κάποιος αξιωματικός του Πυροσβεστικού Σώματος, πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις και να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το 50% των εισαγομένων στη σχολή Αξιωματικών καλύπτεται από αρχιπυροσβέστες. Το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από ιδιώτες πτυχιούχους ΑΕΙ, κυρίως θετικών ή φυσικών επιστημών (μηχανολόγους, δασολόγους, χημικούς μηχανικούς).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Εξαιτίας της φύσης της, η εργασία του Πυροσβέστη απαιτεί:

  • Τόλμη, ανδρεία, αυταπάρνηση
  • Ψυχραιμία, δυναμισμό, ταχύτητα αντίδρασης
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων
  • Ευσυνειδησία, συνέπεια, επινοητικότητα
  • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Διοικητικές ικανότητες
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία και κοινωνική ευαισθησία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Πυροσβέστη αποτελεί λειτούργημα και η συνεισφορά του στην κοινωνία είναι πολύ σημαντική. Έτσι, η ζήτηση για Πυροσβέστες είναι σταθερή και εποχιακά αυξανόμενη. Συνήθως, τους καλοκαιρινούς μήνες προσλαμβάνονται εποχιακοί δασοπυροσβέστες. Για τις θέσεις των αξιωματικών υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ υποψηφίων. Όσοι, όμως, αποφοιτούν από τις ανάλογες σχολές προσλαμβάνονται στο Σώμα.

Οι Πυροσβέστες που εργάζονται τόσο στον επιχειρησιακό όσο και στο διοικητικό τομέα συχνά μετακινούνται αλλά και μετατίθενται. Οι αμοιβές τους είναι ικανοποιητικές και υπάρχουν αυξήσεις και βαθμολογική εξέλιξη ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα του Πυροσβέστη είναι δύσκολο, κοπιαστικό και απαιτητικό. Οι Πυροσβέστες εργάζονται κάτω από συνθήκες έντασης και άγχους και πολλές φορές ριψοκινδυνεύουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές, καθώς στους χώρους όπου επεμβαίνουν υπάρχουν δυνατές φλόγες, καπνοί, υψηλές θερμοκρασίες, αναθυμιάσεις χημικών, συντρίμμια κ.λπ., με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τραυματιστούν, να πάθουν κάποιο έγκαυμα και γενικότερα να θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους.

Οι Πυροσβέστες εργάζονται όλο το χρόνο, ακόμη και τις αργίες, με κυκλικές βάρδιες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η εργασία τους γίνεται ιδιαίτερα κουραστική και δύσκολη, αφού την περίοδο αυτή οι πυρκαγιές είναι συχνές. Οι Πυροσβέστες εργάζονται πάντοτε ομαδικά και πρέπει ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται σε ετοιμότητα να παρέμβουν για την αντιμετώπιση των καταστάσεων που προκύπτουν.