Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Νηπιαγωγός

Γενική Περιγραφή: Ο Νηπιαγωγός ασχολείται με την εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Φροντίζει για την ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη των μικρών παιδιών, τα βοηθά να κατανοήσουν βασικές έννοιες αντίληψης του κόσμου που τα περιβάλλει και παράλληλα και τα ασκεί στο συντονισμό των κινήσεών τους. Για το σκοπό αυτό δημιουργεί στο χώρο του νηπιαγωγείου ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα για τα παιδιά, χρησιμοποιώντας το παιγνίδι, το τραγούδι, την απαγγελία, τη διήγηση, το χορό, τη ζωγραφική, τη χειροτεχνία. Επίσης, παρακολουθεί τα παιδιά την ώρα του παιχνιδιού και του φαγητού, με σκοπό να συνηθίσουν στην τάξη και στην καθαριότητα και να προσαρμοστούν στην ομαδική ζωή.

Το καθήκον του Νηπιαγωγού είναι να βοηθά το παιδί να κατανοήσει την έννοια της ομάδας, να ενταχθεί σε αυτήν, να μάθει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να συναγωνίζεται ευγενικά με τους συνομηλίκους του. Το ομαδικό παιγνίδι, η ατομική δημιουργία, η πνευματική άσκηση και η ψυχαγωγία αποτελούν τα βασικά μέσα που χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Νηπιαγωγός μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Ακόμη, βρεφονηπιοκόμοι και βοηθοί νηπιαγωγοί μπορούν να σπουδάσουν στα ΤΕΙ και στα ΙΕΚ αντίστοιχα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί:

  • Γνώσεις, ικανότητες και ευαισθησία
  • Αγάπη για τα παιδιά
  • Υπομονή, ψυχραιμία, ήρεμο χαρακτήρα και καλή διάθεση
  • Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων μέσω του παιγνιδιού και της δημιουργικής απασχόλησης
  • Φαντασία και εγκαρδιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η πληθώρα των αποφοίτων Νηπιαγωγών καθιστά σχετικά δύσκολο το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης λόγω της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόνοιας τα τελευταία χρόνια. Ο Νηπιαγωγός μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια και ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε νοσοκομεία για παιδιά κ.λπ. Ακόμη, μπορεί να ιδρύσει δικό του νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το ευχάριστο περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός σύγχρονου νηπιαγωγείου. Οι χώροι όπου εργάζεται ο Νηπιαγωγός είναι συνήθως καλά θερμαινόμενοι, ήσυχοι, καθαροί και χαρούμενα διακοσμημένοι.

Ο Νηπιαγωγός εργάζεται όρθιος και με συνεχώς τεταμένη την προσοχή, καθώς δεν του επιτρέπεται να αφαιρεθεί, έχοντας να κάνει με πολύ μικρά παιδιά που έχουν άγνοια των κινδύνων. Γι' αυτό, παρόλο που το επάγγελμα είναι ενδιαφέρον, γίνεται δύσκολο και κουραστικό.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), εφόσον ο Νηπιαγωγός εργάζεται στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατηγορία επαγγέλματος: