Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μουσικός

Γενική Περιγραφή: Ο Μουσικός είναι το άτομο που ασχολείται με την εκτέλεση ή και τη σύνθεση μουσικών έργων, καθώς και με τη μουσική παιδεία και διδασκαλία της μουσικής και των μουσικών οργάνων. Ασκεί βιοποριστικά το επάγγελμά του ως εκτελεστής μουσικού οργάνου, ως συνθέτης, δάσκαλος μουσικής θεωρίας καθώς και ως δάσκαλος μουσικού οργάνου. Η εργασιακή του απασχόληση μπορεί να μην είναι σε καθημερινή βάση.

Οι δραστηριότητες του Μουσικού μπορεί να περιλαμβάνουν την εκτέλεση, τη σύνθεση και την ηχογράφηση μουσικών έργων, τη διδασκαλία της θεωρίας της μουσικής και των μουσικών οργάνων. Ακόμη, ο Μουσικός μπορεί να εκπαιδεύει ομάδες-σύνολα και να αναλαμβάνει μουσικές παραγωγές.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μουσικός χρησιμοποιεί βασικά μουσικά όργανα φυσικού ήχου, μικρόφωνο και μηχάνημα αναπαραγωγής-ηχογράφησης, όπως κασετόφωνο, μαγνητόφωνο, ψηφιακούς και αναλογικούς δίσκους (dat), μικροδίσκους (md), προσωπικό υπολογιστή για εκτύπωση υλικού.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Χρειάζεται ειδική άδεια άσκησης του επαγγέλματος που χορηγείται μετά από εξετάσεις σε Σύλλογο (Σωματείο) Μουσικών.

Επαγγελματικής Κατοχύρωση: Υπάρχει νομοθεσία που κατοχυρώνει το επάγγελμα νομικά, καθώς και γραπτός κώδικας δεοντολογίας από το Σύνδεσμο Μουσικών Ελλάδας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Πολλοί επαγγελματίες Μουσικοί, οργανοπαίκτες κυρίως του λαϊκού ή ελαφρού τραγουδιού, είναι αυτοδίδακτοι. Σήμερα λειτουργούν στα ΑΕΙ Τμήματα Μουσικών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Η άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί τη λήψη σχετικού διπλώματος. Οι σπουδές μπορούν, επίσης, να γίνουν σε ωδεία και ιδιωτικές σχολές στις οποίες διδάσκονται μουσικά όργανα, ορθοφωνία και φωνητική. Οι πλήρεις σπουδές διαρκούν περίπου οκτώ έτη. Η καθημερινή εξάσκηση θεωρείται απαραίτητη, η δε προϋπηρεσία και ιδίως η μαθητεία σε γνωστό και μεγάλο δάσκαλο παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική εξέλιξη του Μουσικού. Το πτυχίο δεν είναι απαραίτητο τυπικό προσόν για τον επαγγελματία Μουσικό.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας Μουσικός έχει:

  • Μουσική παιδεία
  • Αγάπη και αφοσίωση για το αντικείμενο της εργασίας του
  • Επιδεξιότητα στο χειρισμό μηχανημάτων σύνθεσης ήχου και ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Ακουστική ικανότητα
  • Δημιουργική φαντασία και έμπνευση
  • Καλή ακουστική αντίληψη
  • Υπομονή, επιμονή και ικανότητα μετάδοσης σε περίπτωση που απασχολείται ως εκπαιδευτικός
  • Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, όταν είναι μέλος ορχήστρας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ζήτηση εργασίας για Μουσικούς είναι σχετικά μικρή. Οι αποδοχές συνήθως δεν είναι ικανοποιητικές. Οι Μουσικοί αμείβονται ή με ημερομίσθιο ή σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουν υπογράψει. Ο Μουσικός μπορεί να εργαστεί σε χώρους ψυχαγωγίας (θέατρα, κέντρα διασκέδασης), στα ΜΜΕ, σε τουριστικές μονάδες, σε ωδεία παραδίδοντας μαθήματα μουσικής.

Το επάγγελμα του Μουσικού απαιτεί μακρόχρονη προετοιμασία και ενασχόληση, καθώς και επιμονή. Οι επαγγελματίες Μουσικοί ενισχύονται μερικές φορές από τον ΟΑΕΔ με επίδομα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μουσικός εργάζεται σε κλειστούς χώρους, όπως ωδεία, αίθουσες μουσικής, κατοικίες, κέντρα διασκέδασης και ορισμένες φορές σε αίθουσες ηχογραφήσεων. Το ωράριο εργασίας και οι συνθήκες εργασίας του εξαρτώνται από το είδος και το χώρο της απασχόλησης. Σε αίθουσες ψυχαγωγίας εργάζεται βραδινές ώρες κάτω από σκληρές και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Κατά περίσταση απαιτούνται ορισμένες μετακινήσεις, κυρίως για συναυλίες.