Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μουσικολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Μουσικολόγος μελετά τη μουσική και τα είδη της σε σχέση με τη μορφή, τη μελωδία, την αρμονία, τους ρυθμούς, τις κλίμακες, τα μουσικά όργανα, τους συνθέτες και εκτελεστές. Ασχολείται με τη μουσικολογική έρευνα, τη θεωρία και την ιστορία της μουσικής, την κριτική μουσικών θεμάτων. Οι δραστηριότητές του, εκτός από την έρευνα και κριτική, περιλαμβάνουν την επιλογή τίτλων (βιβλίων, περιοδικών, μουσικών εκτελέσεων και ηχογραφήσεων), τις παραγγελίες (βιβλιογραφικών και δισκογραφικών θεμάτων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την παροχή πληροφοριών σε θέματα βιβλιογραφίας και δισκογραφίας, τη συγγραφή μουσικών κειμένων και μεταφράσεων, τη συμμετοχή σε σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια και άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μουσικολόγος χρησιμοποιεί μηχανήματα ήχου, προσωπικό υπολογιστή (PC) με σύνδεση στο διαδίκτυο, μονάδα ανάγνωσης και εγγραφής οπτικών δίσκων (CD-ROM ή CD-RW) και μηχάνημα ανάγνωσης μικρομορφών (microfilms).

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση ή προϋπηρεσία, ούτε ειδική άδεια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την απόκτηση της ιδιότητας του Μουσικολόγου απαιτείται η λήψη πτυχίου μουσικολογίας από τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα Μουσικών Σπουδών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα του Μουσικολόγου απαιτεί:

  • Ευρύτερη μουσική και ανθρωπιστική παιδεία
  • Επαρκή μουσική υποδομή και κατάρτιση
  • Συγκριτική και αναλυτική σκέψη
  • Γνώσεις κάποιας ξένης γλώσσας
  • Εξοικείωση με προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές στον τομέα της επικοινωνίας
  • Κριτική σκέψη πάνω σε μουσικά θέματα
  • Ευαισθησία, κοινωνικότητα, γλωσσική ικανότητα
  • Ικανότητα για επιστημονική και καλλιτεχνική εργασία
  • Ενδιαφέρον για την εξέλιξη της μουσικής σε διεθνές επίπεδο θεωρείται απαραίτητη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η προσφορά εργασίας από εξειδικευμένα στελέχη είναι ικανοποιητική και καλύπτεται η σημερινή ζήτηση. Υπάρχει όμως η πιθανότητα αύξησης της ζήτησης με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού της χώρας. Η ευελιξία προσαρμογής των υπαρχόντων προσόντων σε νέα περιβάλλοντα και απαιτήσεις κρίνεται αναγκαία και βοηθητική. Ο Μουσικολόγος μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε μουσικές βιβλιοθήκες, ως καθηγητής της μουσικής εκπαίδευσης σε ωδεία, πανεπιστημιακά τμήματα, σε σχολές θεωρητικών σπουδών, ως σύμβουλος μουσικών οργανισμών ή μουσικοκριτικός με εργασία στο σπίτι, ή ως παραγωγός μουσικών εκπομπών, ως ερευνητής κ.λπ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μουσικολόγος εργάζεται σε κλειστούς χώρους και συγκεκριμένα στο ωδείο ή στο σπίτι του. Πρόκειται για εργασία πνευματική και καλλιτεχνική, που δεν παρουσιάζει άγχος. Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό και σπάνια απαιτείται υπερωριακή απασχόληση. Κατά περίσταση, απαιτούνται ορισμένες μετακινήσεις για συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια ή μουσικές εκδηλώσεις.