Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων κάνει έρευνες για τον εντοπισμό κοιτασμάτων του εδάφους και επιβλέπει την εξόρυξή τους. Οι κυριότερες δραστηριότητές του είναι η γεωλογική, κοιτασματολογική μελέτη μιας συγκεκριμένης περιοχής, η μελέτη μορφολογίας του εδάφους, ο εντοπισμός κοιτασμάτων με γεωφυσικές μεθόδους, οι αναλύσεις εδαφών και μελέτες εξόρυξης και, τέλος, η επίβλεψη εργασιών εξόρυξης.

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την εκτέλεση των εργασιών του ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, όργανα εδαφομηχανικής, όργανα γεωφυσικής διασκόπησης, γεωλογικές πυξίδες, αξίνες κ.ά.

Προϋποθέσεις Ασκησης Επαγγέλματος: Άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το ΤΕΕ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων χρειάζεται να διαθέτει:

  • Μεθοδολογία, ακρίβεια, υπευθυνότητα
  • Συνέπεια και υπομονή
  • Ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις
  • Πνεύμα συνεργασίας
  • Ικανότητα παρατήρησης και ανάλυσης
  • Αντίληψη μορφών, σχημάτων και επινοητικότητα
  • Μαθηματική, μηχανική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Φυσική αντοχή και ευκινησία
  • Χρήση ειδικών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι περιορισμένες, με εξαίρεση τις περιοχές όπου υπάρχουν μεταλλεία, ορυχεία, σταθμοί της ΔΕΗ ή βιομηχανίες επεξεργασίας ορυκτών. Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων μπορεί να εργαστεί σε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, μεταλλευτικές εταιρείες, ορυχεία μεταλλευμάτων-κοιτασμάτων, κατασκευαστικές εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την κατασκευή στοών και φρεάτων. Οι αποδοχές του επαγγελματία κρίνονται ικανοποιητικές. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων είναι συχνά χειρωνακτική και απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Δουλεύει σε συνεργασία με τεχνίτες διαφόρων ειδικοτήτων και άλλους επιστήμονες. Ακόμη, χρειάζεται να ταξιδεύει συχνά σε διάφορα μέρη της χώρας για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων.

Η εργασία του εκτελείται κυρίως στην ύπαιθρο, σε δύσβατες περιοχές και πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει τις άσχημες καιρικές συνθήκες και τη σωματική κόπωση.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Οι επαγγελματίες εγγράφονται στο ΤΕΕ και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.