Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μαιευτής – Μαία

Γενική Περιγραφή: Ο Μαιευτής / η Μαία έχει ειδικευτεί στη φροντίδα και στην παροχή συμβουλών σε έγκυους γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννας και της λοχείας. Δίνει συμβουλές στην έγκυο, προκειμένου η εγκυμοσύνη της να μην έχει επιπλοκές, προετοιμάζει τη μέλλουσα μητέρα για την εμπειρία του τοκετού (την ενημερώνει για τη διαδικασία του τοκετού και τη συμβολή της στην ομαλή του εξέλιξη), ενημερώνει το μαιευτήρα-γυναικολόγο για πιθανές επιπλοκές του τοκετού και βοηθάει να ολοκληρωθεί ομαλά παρέχοντας και τις πρώτες φροντίδες στο νεογέννητο. Διδάσκει και εφαρμόζει τον ανώδυνο τοκετό, εφόσον έχει τη σχετική ειδίκευση, συμβουλεύει και καθοδηγεί τη μητέρα τις πρώτες μέρες μετά τον τοκετό για το σωστό θηλασμό και την περιποίηση του μωρού και του εαυτού της. Ακόμη, παρέχει συμβουλές και οδηγίες για τον οικογενειακό προγραμματισμό, την προστασία της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών των βρεφών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει γιατρός μαιευτήρας-γυναικολόγος, αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Στους πτυχιούχους του Τμήματος Μαιευτικής των ΤΕΙ δίνεται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη νομαρχία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Μαιευτή / της Μαίας απαιτείται πτυχίο Μαιευτικής ΤΕΙ ή δίπλωμα ΙΕΚ για Βοηθούς Μαιευτή / Μαίας. Λειτουργούν ακόμη τρεις Σχολές Μαιών που υπάγονται στο υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας: η Σχολή Μαιών του μαιευτηρίου "Αλεξάνδρα", η Σχολή Μαιών "Βιργινία Σκυλίτση" του μαιευτηρίου "Μαρίκα Ηλιάδη" και η Σχολή Μαιών του δημόσιου μαιευτηρίου Θεσσαλονίκης. Όσοι θέλουν μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ιατρική Σχολή, μετά από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μαιευτής / η Μαία χρειάζεται να έχει:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες για να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία της εγκύου ή της μητέρας και να λύνει υπεύθυνα τις απορίες της
  • Υπομονή, ψυχραιμία, φυσική αντοχή και ψυχικά αποθέματα
  • Υπευθυνότητα
  • Εγκαρδιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ευκαιρίες απασχόλησης για το Μαιευτή / τη Μαία υπάρχουν τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι αποδοχές είναι σχετικά καλές. Ο Μαιευτής / η Μαία μπορεί να εργαστεί σε μαιευτήρια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών, ιδιωτικά ιατρεία και κλινικές. Οι Μαιευτές / Μαίες μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν ασκήσει τις δραστηριότητές τους για δύο χρόνια σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια χορηγείται άδεια από το υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο Μαιευτής / η Μαία μπορεί, επίσης, να ασκήσει το επάγγελμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μαιευτής / η Μαία εργάζεται ατομικά μόνο με την έγκυο γυναίκα ή και ομαδικά, όταν βρίσκεται σε νοσοκομείο, όπου οι νυχτερινές βάρδιες είναι μέσα στις υποχρεώσεις της εργασίας. Σε περιπτώσεις ανάγκης μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και στο σπίτι της εγκύου ή μητέρας, κυρίως σε χωριά και ημιαστικές περιοχές.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Φορέας του επαγγέλματος είναι η ΠΟΕΔΗΝ.

Κατηγορία επαγγέλματος: