Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μαθηματικός

Γενική Περιγραφή: Ο Μαθηματικός ασχολείται με την έρευνα μαθηματικών θεωρημάτων και την εφαρμογή μαθηματικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία. Ειδικότερα, ερευνά τις έννοιες των αριθμών και των γεωμετρικών σχημάτων, τις μεταξύ τους σχέσεις και διατυπώνει λογικούς συμπερασματικούς συλλογισμούς, μελετάει και ελέγχει υποθέσεις και εναλλακτικές θεωρίες, πραγματοποιεί υπολογισμούς και εφαρμόζει μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, κατευθύνει ή επιβλέπει τη χρήση υπολογιστικών συσκευών, εφαρμόζει μαθηματικές ιδέες και τεχνικές για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα στους παρακάτω κλάδους:

 • Φυσική, αστρονομία, γεωλογία και κοσμογραφία
 • Ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, διοίκηση επιχειρήσεων και στατιστική
 • Στρατιωτικό σχεδιασμό και επιχειρησιακή έρευνα
 • Κατασκευές ηλεκτρονικών και επιστημονικών συσκευών, μηχανολογία, οπτική και ακουστική.

Επίσης, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με τη μελέτη και προετοιμασία διαλέξεων και μαθημάτων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μαθηματικός χρησιμοποιεί αριθμομηχανές, μηχανικές και ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές, αναλυτές, Η/Υ, σχεδιαστές και μαθηματικά όργανα (διαβήτες, μοιρογνωμόνια, χάρακες).

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μαθηματικός σπουδάζει σε πανεπιστημιακά τμήματα Μαθηματικών ή Φυσικομαθηματικών Σχολών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μαθηματικός πρέπει να διαθέτει:

 • Θετική και συνεπή συμπεριφορά
 • Λογική και κριτική σκέψη
 • Επινοητικότητα και φαντασία
 • Οξύτητα αντίληψης και πνεύματος
 • Μαθηματική ικανότητα, ικανότητα παραγωγής ιδεών, ευστροφία
 • Πρωτοτυπία σκέψης, ικανότητα απομνημόνευσης και ικανότητα για εργασίες γραφείου
 • Δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Παρατηρητικότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης ιδιαίτερα στον εκπαιδευτικό κλάδο είναι περιορισμένες, καθώς υπάρχει δυσανάλογος αριθμός πτυχιούχων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό, οι πτυχιούχοι στρέφονται προς άλλες εξειδικεύσεις συναφείς με το αντικείμενο, που δίνουν περισσότερες διεξόδους στην αγορά εργασίας, όπως π.χ. η Πληροφορική, η Στατιστική Ανάλυση κ.λπ.

Ο Μαθηματικός μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, σε ιδιωτικά φροντιστήρια σπουδών, σε ασφαλιστικές εταιρείες και στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναλυτής συστημάτων, σε γραφεία οικονομοτεχνικών μελετών ως μελετητής, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς ως στατιστικός. Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό μπορεί επίσης να απασχοληθεί σε ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος) ως ερευνητής-μελετητής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Μαθηματικού είναι ακαδημαϊκή, πνευματική. Είναι σύνθετη και πολύπλοκη, προσφέροντας σημαντική εσωτερική ικανοποίηση, όταν καταλήγει σε θεωρητικές ή πρακτικές λύσεις. Δουλεύει κυρίως ατομικά, αλλά και ομαδικά με άλλα μέλη της επιστημονικής ομάδας του. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο, μετακινείται σε τοποθεσίες μετρήσεων ή μελετών. Παρακολουθεί, επίσης, συχνά σεμινάρια και συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Μαθηματικός εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους γραφείων και αίθουσες. Σπάνια εργάζεται σε ανοικτούς χώρους για να διεξάγει παρατηρήσεις και να κάνει μετρήσεις διαφόρων φαινομένων.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο κλάδος των Μαθηματικών εκπροσωπείται από τη Μαθηματική Εταιρεία, ενώ οι καθηγητές Μαθηματικοί εκπροσωπούνται από την ΟΛΜΕ.