Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κτηνοτρόφος

Γενική Περιγραφή: Ο Κτηνοτρόφος φροντίζει ζώα με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των ίδιων και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά. Παλαιότερα, οι περισσότεροι Κτηνοτρόφοι ήταν ανεξάρτητοι βοσκοί που ακολουθούσαν τα ζώα τους σε ανοικτά βοσκοτόπια. Συνήθως εξειδικεύονταν σε ένα είδος ζώου ως προβατοβοσκοί ή γιδοβοσκοί, χοιροβοσκοί, αγελαδοτρόφοι. Σήμερα, η Κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες, όπου οι Κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται στην εκτροφή ενός ζώου. Οι μονάδες παίρνουν το όνομα του ζώου (ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία).

Ο Κτηνοτρόφος ασχολείται με το άρμεγμα ή την αποκομιδή των αυγών, τον καθαρισμό των χώρων που ζουν τα ζώα, τη φύλαξη του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες, την προστασία των ζώων από φωτιές ή θεομηνίες, το πότισμα των ζώων και την ανάμειξη ζωοτροφών με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου συνδυασμού για την αποδοτικότερη εκτροφή τους. Ασχολείται, επίσης, με την περιποίηση των ζώων από αρρώστιες ή μικροτραυματισμούς.

Παράλληλα, πέρα από τις καθημερινές εργασίες υπάρχουν και ορισμένες εποχιακές, όπως το κούρεμα των προβάτων την άνοιξη, η συγκέντρωση και εμπορία του μαλλιού τους, η παραγωγή τυριού, αλλαντικών, καπνιστών ή άλλων προϊόντων. Σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες πολλές εργασίες, όπως το τάισμα ή το άρμεγμα των ζώων, γίνονται με τη βοήθεια μηχανημάτων. Δεν παύει, όμως, να απαιτείται η τήρηση αυστηρού καθημερινού προγράμματος, με τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ειδικές γνώσεις μπορούν να αποκτήσουν οι Κτηνοτρόφοι είτε από γεωργοκτηνοτροφικά λύκεια, είτε από ΤΕΕ ζωικής παραγωγής. Παράλληλα, παρέχονται σπουδές σε τριτοβάθμιο επίπεδο στα ΤΕΙ ζωικής παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο ΑΕΙ, στις Ανώτατες Γεωπονικές Σχολές.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Κτηνοτρόφου απαιτείται:

  • Αγάπη για τα ζώα, η υπομονή και η ευαισθησία για τη φροντίδα τους
  • Χειρωνακτικές δεξιότητες
  • Σωματική αντοχή
  • Ευσυνειδησία
  • Μαθηματική ικανότητα
  • Μηχανική ικανότητα
  • Υπολογιστική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο τομέας της ανοιχτής Κτηνοτροφίας σταδιακά συρρικνώνεται, μια και οι θέσεις εργασίας γίνονται εξαρτημένες και συνδέονται όλο και περισσότερο με τις οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εκμηχάνιση της παραγωγής ζωικών προϊόντων περιορίζει τον αριθμό των εργαζομένων στην κτηνοτροφία, με αποτέλεσμα να μη διαγράφονται θετικές προοπτικές για το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Οι Κτηνοτρόφοι εργάζονται στο δημόσιο τομέα ως εξειδικευμένα στελέχη του υπουργείου Γεωργίας, θέση για την οποία απαιτείται πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ανάλογης σχολής. Στον ιδιωτικό τομέα ο Κτηνοτρόφος μπορεί να απασχοληθεί ως εκτροφέας σε κτηνοτροφική μονάδα, ή συνεταιρισμό. Η απόκτηση σχετικού πτυχίου είναι σημαντικό προσόν. Στο ελεύθερο επάγγελμα, υπάρχουν ανεξάρτητοι Κτηνοτρόφοι, που όμως σιγά-σιγά στρέφονται σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες. Βέβαια, δεν αποκλείεται κάποιος να δημιουργήσει μια μικρή ατομική κτηνοτροφική μονάδα και να εμπορεύεται τα προϊόντα του σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Στην περίπτωση που ο Κτηνοτρόφος είναι ανεξάρτητος και βγάζει το κοπάδι του για ελεύθερη βοσκή, τότε πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει τις καιρικές συνθήκες. Στη διάρκεια της εργασίας του, ο Κτηνοτρόφος είναι αναγκασμένος να δουλεύει σε ανθυγιεινές συνθήκες και να αναπνέει δυσάρεστες οσμές ιδίως κατά τον καθαρισμό των χώρων των ζώων. Κατά το τάισμα των ζώων, χρειάζεται να σηκώνει σάκους με την τροφή ή κουβάδες με νερό, ενώ πολλές εργασίες πρέπει να γίνονται σκυφτά, όπως για παράδειγμα το άρμεγμα. Επιπλέον, τα ζώα χρειάζονται καθημερινή φροντίδα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν υπάρχουν αργίες ή εορτές, ενώ οι εργασίες ξεκινούν συνήθως πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά.

Στην περίπτωση οργανωμένων κτηνοτροφικών μονάδων, όπου η εκτροφή των ζώων γίνεται σε κλειστούς και περιορισμένους χώρους, ο καιρός δεν δημιουργεί συνήθως πρόβλημα, αν και οι δυσμενείς συνθήκες (δυσάρεστες οσμές), εξακολουθούν να υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση. Παράλληλα, πολλές εργασίες, όπως το τάισμα ή το άρμεγμα, γίνονται μηχανοποιημένα, αλλά, παρόλα αυτά απαιτείται η ατομική παρουσία του Κτηνοτρόφου και η άμεση επαφή με τα ζώα.

Κατηγορία επαγγέλματος: