Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιερέας

Γενική Περιγραφή: Ο Ιερέας ασκεί λειτουργικά, ποιμαντικά και διοικητικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στο βαθμό της ιεροσύνης που φέρει. Το επάγγελμα του Ιερέα θεωρείται λειτούργημα και τα καθήκοντά του ορίζονται από το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, την Ιερά Παράδοση και τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδας ή τους ανάλογους ιερούς κανόνες άλλων επίσημα αναγνωρισμένων δογμάτων.

Ο Κληρικός τελεί την ακολουθία, κατά το τυπικό κάθε περίστασης, εκφωνεί το κατά περίπτωση κήρυγμα, δέχεται τις εξομολογήσεις των πιστών, τους συμβουλεύει, τους βοηθάει και τους εμψυχώνει.

Ως εφημέριος, οργανώνει τη ζωή της ενορίας του, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και δρα ως κινητήριος μοχλός για την προσέγγιση, την επικοινωνία και την αλληλοκατανόηση των ανθρώπων. Επίσης, φροντίζει ο ιερός ναός να γίνει χώρος λατρείας και έμπρακτης χριστιανικής αγάπης και παίρνει πρωτοβουλίες για τη θεραπεία ή την προσωρινή ανακούφιση των ευάλωτων ή κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων και ατόμων.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Το επάγγελμα κατοχυρώνεται νομικά από το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ιερέας μπορεί να εκπαιδευτεί στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και στις Σχολές Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Μπορεί ακόμη να σπουδάσει στις Θεολογικές Σχολές των Πανεπιστημίων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Ιερέα απαιτούμενες δεξιότητες και χαρακτηριστικά είναι:

  • Πίστη και αφοσίωση στη θρησκεία
  • Ήθος, ευσέβεια και υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης
  • Εγκράτεια, φιλευσπλαχνία
  • Φιλανθρωπία και ταπεινότητα
  • Υπομονή και επιμονή
  • Υψηλό αίσθημα προσφοράς και πρωτοβουλίας
  • Απόλυτη εχεμύθεια για όσα του εμπιστεύονται οι άνθρωποι με την εξομολόγηση
  • Ηρεμία ψυχής, αγάπη για το Θεό και το συνάνθρωπο
  • Ικανότητα επικοινωνίας με το ποίμνιό του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης στο επάγγελμα του Ιερέα είναι σχετικά περιορισμένες, καθώς δεν αυξάνονται αισθητά οι οργανικές θέσεις και δεν αδειάζουν εύκολα οι ενορίες, αφού η τοποθέτηση των Ιερέων είναι με ισόβια θητεία. Απασχολείται στον τομέα της Εκκλησιαστικής Διακονίας, ως ιερωμένος για την κάλυψη των αναγκών του εφημεριακού κλήρου στον ελλαδικό χώρο ή για τον Ελληνισμό της διασποράς ή σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής κοινωνικής διακονίας, σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, στην τοπική αυτοδιοίκηση και ως καθηγητής στη δημόσια εκπαίδευση, εφόσον είναι απόφοιτος Θεολογικής Σχολής. Τέλος, ως καθηγητής στην ιδιωτική εκπαίδευση, σε διάφορες υπηρεσίες, σε εκδοτικούς φορείς, σε ξεναγήσεις αρχαιολογικών βυζαντινών ή χριστιανικών χώρων.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το υψηλό ποσοστό ευθύνης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του επαγγέλματος του Ιερέα. Ο ιερός ναός και η ενορία του είναι ο κύριος χώρος άσκησης του λειτουργήματος, αλλά πολλές φορές μεταβαίνει και σε άλλους χώρους, όπως σε σπίτια για τέλεση αγιασμού, σε επιχειρήσεις για τελετές εγκαινίων και γενικά όπου του ζητείται να τελέσει κάποια θρησκευτική πράξη. Ο ιερέας είναι από τη φύση της εργασίας του υποχρεωμένος να έρχεται σε επαφή με άτομα κάθε κοινωνικοεκπαιδευτικού επιπέδου και ηθικής, αλλά και με κάθε είδους πάσχοντες.

Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει εξαρτώνται από το βαθμό ιεροσύνης που φέρει, τα συγκεκριμένα καθήκοντα που ασκεί, το χώρο όπου υπηρετεί. Εξαρτώνται επίσης από τις κοινωνικές δραστηριότητες που αναλαμβάνει. Στις μεγάλες πόλεις δεν είναι συνήθως δύσκολες, εκτός από ορισμένες περιόδους έντονης θρησκευτικής ζωής, όπως η Μεγάλη Εβδομάδα. Ο Ιερέας δεν έχει σαφώς προσδιορισμένο ωράριο απασχόλησης. Ορθόδοξοι κληρικοί με συγκεκριμένο βαθμό ιεροσύνης (επίσκοποι) είναι άγαμοι.

Κατηγορία επαγγέλματος: