Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Θεολόγος-Ιεροκήρυκας

Γενική Περιγραφή: Ο Θεολόγος, ως εκπαιδευτικός, διδάσκει το μάθημα των θρησκευτικών. Ο Ιεροκήρυκας είναι ο θεολόγος ή ιερέας, που κηρύττει τη χριστιανική πίστη.

Ο Θεολόγος, ως εκπαιδευτικός, είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των στόχων που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου για το μάθημα των θρησκευτικών και συγκεκριμένα: Κατανέμει την ύλη που θα διδάξει στο σχολικό έτος ή στο τρίμηνο σε διδακτικές ενότητες, σύμφωνα με το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Προετοιμάζει την καθημερινή του διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών του τμήματός του και αξιολογεί την επίδοση και τις εργασίες τους. Εργάζεται στο σπίτι του για την προετοιμασία των μαθημάτων και για τη διόρθωση των γραπτών των μαθητών. Συμμετέχει στις σχολικές εορτές και στις εκδηλώσεις του σχολείου και συνοδεύει τους μαθητές σε επισκέψεις και ημερήσιες εκδρομές, καθώς επίσης συμμετέχει και στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών, όπου συζητούνται η επιμέλεια και η συμπεριφορά των μαθητών, όπως και άλλα εκπαιδευτικά θέματα.

Ο Ιεροκήρυκας, όταν είναι ιερέας, ασχολείται με την τέλεση Ιερών Ακολουθιών, με κηρύγματα, ομιλίες, συγκεντρώσεις ομάδων, με ομιλίες-συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την έκδοση φυλλαδίων και συγγραφή βιβλίων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Ιεροκήρυκας είναι άγαμος ιερέας, χειροτονείται υποχρεωτικά στο βαθμό του ιερέα και χρειάζεται άδεια για κήρυγμα που χορηγεί η Ιερά Μητρόπολη.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Θεολόγος-Ιεροκήρυκας σπουδάζει στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Θεολόγος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αγάπη για το εκπαιδευτικό έργο και τους νέους
 • Υπομονή, ήθος, κατανόηση και ευσυνειδησία
 • Αίσθημα δικαιοσύνης, αντικειμενικότητα και αμεροληψία
 • Διδακτικές και γλωσσικές ικανότητες
 • Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων
 • Ευγένεια, ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας
 • Ανιδιοτέλεια, κριτική σκέψη, σεβασμό προς τα θεία, την παράδοση και τους συνανθρώπους
 • Ενδιαφέρον για τα προβλήματα και τις ανησυχίες των μαθητών
 • Πίστη, ευσέβεια και αγάπη για το Θεό και τον συνάνθρωπο
 • Εγκαρδιότητα, συναισθηματική ωριμότητα, ήθος, ευσυνειδησία, ευαισθησία, κοινωνική επιδεξιότητα
 • Δυναμισμό, συνέπεια και ηρεμία
 • Γλωσσική ικανότητα και ικανότητα για εργασίες γραφείου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές για το επάγγελμα του Θεολόγου σχετίζονται με την προσφορά θέσεων εργασίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προοπτικές για τα εκκλησιαστικά λειτουργήματα σχετίζονται με την προσφορά θέσεων εργασίας από την Εκκλησία της Ελλάδος. Ο Θεολόγος εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, σε μέσες εκκλησιαστικές σχολές, σε εκκλησιαστικά φροντιστήρια.

Μπορεί, αν το θελήσει, να γίνει εφημέριος ή Ιεροκήρυκας. Μπορεί ακόμα να απασχοληθεί ως λαϊκό στέλεχος στην Εκκλησία, σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς, στην Αρχιεπισκοπή, σε Μητροπόλεις, στην Ιερά Σύνοδο. O Ιεροκήρυκας απασχολείται σε ναούς, συλλόγους, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (αν είναι απόφοιτος Θεολογικής Σχολής), δημοτικές υπηρεσίες, ΜΜΕ, νοσηλευτικά ιδρύματα, στο στρατό και στην αστυνομία.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Θεολόγος, ως εκπαιδευτικός, εργάζεται στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση με κανονικό ωράριο, σε συνθήκες που ισχύουν για όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ως καθηγητής στις μεγάλες πόλεις, εργάζεται συνήθως άλλοτε πρωινές και άλλοτε απογευματινές ώρες. Η εργασία του όμως συνεχίζεται και στο σπίτι, όπου πρέπει να διορθώνει γραπτά και να προετοιμάζεται για το μάθημα της επόμενης μέρας.

Ο Ιεροκήρυκας εργάζεται εντός και εκτός γραφείου, ατομικά αλλά και ομαδικά. Κινείται συνεχώς στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και επισκέπτεται άτομα, ομάδες, οικισμούς, ιδρύματα, στρατώνες, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, αλλά ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Κατηγορία επαγγέλματος: