Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επόπτης Δημόσιας Υγείας

Γενική Περιγραφή: Ο Eπόπτης Δημόσιας Yγείας έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της υγιεινής και της καταλληλότητας τροφίμων, ποτών, και χώρων σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, καταστήματα και άλλους επαγγελματικούς χώρους. Ειδικότερα, ασκεί υγειονομικό έλεγχο σε σχολεία, νοσοκομεία, εργασιακούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις και καταστήματα και παρέχει υπηρεσίες στους φορείς προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης, ελέγχει την καταλληλότητα των τροφίμων και των ποτών στους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησής τους.

Οι δραστηριότητες του Επόπτη Δημόσιας υγείας περιλαμβάνουν αυτοψίες και διαδικασίες ελέγχου για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη διεξαγωγή απολυμάνσεων, μυοκτονιών και απεντομώσεων, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων για κάθε είδους επιχειρήσεις, τη διεξαγωγή δειγματοληψιών για μικροβιολογική-χημική ανάλυση νερών. Ακόμη, ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω σε θέματα δημόσιας υγείας, τη δραστηριοποίηση στον τομέα πωλήσεων προϊόντων δημόσιας υγείας (χλώριο).

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας χρησιμοποιεί σύγχρονα μηχανήματα αυτοματισμού γραφείου (PC, fax), κλιβάνους αποστείρωσης για τις φιάλες δειγματοληψίας, ψεκαστήρες και δεξαμενή με κομπρεσέρ εκτοξευτή.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτούνται αφενός πρακτική εξάσκηση έξι μηνών (σε νοσοκομεία ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με θέματα υγείας) και αφετέρου επιτυχείς εξετάσεις στη Διεύθυνση Υγείας της νομαρχίας.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας ορίζονται από την υγειονομική νομοθεσία, τα δε επαγγελματικά του δικαιώματα προσδιορίζονται από το ΠΔ 83/1989.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η λήψη σχετικού πτυχίου από ΤΕΙ, ή από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής. Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό δεν κρίνεται απαραίτητη, είναι όμως επιθυμητή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας απαιτείται:

  • Διάθεση για κοινωνική προσφορά
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, καλή αντίληψη
  • Ευαισθησία και σχολαστικότητα πάνω σε θέματα υγιεινής
  • Προσωπική ακεραιότητα, ανιδιοτέλεια, ευαισθησία και δυναμισμός
  • Σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Ευσυνειδησία, ανιδιοτέλεια, δυναμισμός, συνέπεια και ήθος
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου και επικοινωνιακές δεξιότητες για τις καθημερινές συνδιαλλαγές με τον κόσμο.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η αγορά εργασίας είναι αρκετά περιορισμένη. Η απορρόφηση των πτυχιούχων δεν κινείται με γρήγορους ρυθμούς, αν και στο Δημόσιο υπάρχουν αρκετές κενές οργανικές θέσεις. Οι μηνιαίες αμοιβές στο Δημόσιο κυμαίνονται σε μεσαία επίπεδα, ενώ στον ιδιωτικό τομέα οι αμοιβές είναι υψηλές. Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας εργάζεται κυρίως στο δημόσιο, όπου ελέγχει βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις και καταστήματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες δημόσιας υγείας του κοινωνικού συνόλου, νοσοκομεία, σχολεία, στρατώνες και συγκροτήματα κατοικιών, αθλητικά κέντρα και οργανισμούς. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε υπουργεία, νομαρχίες και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας εργάζεται εντός και εκτός γραφείου, συνήθως σε εσωτερικούς χώρους. Οι συνθήκες εργασίας είναι μερικές φορές ανθυγιεινές και θέτουν τον εργαζόμενο σε σχετικό κίνδυνο. Στον ιδιωτικό τομέα το ωράριο εργασίας είναι αυξημένο. Στο δημόσιο τομέα ισχύει το κανονικό ωράριο, αλλά υπάρχουν ορισμένες υποχρεωτικές υπερωρίες. Στο Δημόσιο, επίσης, υπάρχει και το ενδεχόμενο της μετάθεσης ή μετάταξης σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή περιοχή.