Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας είναι ο αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία μιας τουριστικής μονάδας και μέλημά του είναι η εξασφάλιση της ευχάριστης διαμονής των πελατών. Είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των πελατών κατά την άφιξή τους στην τουριστική μονάδα και φροντίζει για όλες τις σχετικές εργασίες υποδοχής. Καθήκον του είναι η επίβλεψη των εργασιών που γίνονται στους ορόφους και τα δωμάτια του ξενοδοχείου, η προμήθεια και διαχείριση του αποθέματος των εμπορευμάτων, καθώς και η πώληση και το σερβίρισμα φαγητών και ποτών στους χώρους του εστιατορίου και του μπαρ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας εργάζεται σε ξενοδοχειακές μονάδες. Το ωράριο εργασίας του μπορεί να είναι πρωινό, απογευματινό ή νυχτερινό, ενώ βρίσκεται αρκετές ώρες σε ορθοστασία ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών Και Τροφοδοσίας πρέπει να διαθέτει:

  • Ευγένεια
  • Διάθεση να εξυπηρετεί τους πελάτες
  • Επιμελημένη εμφάνιση
  • Οργάνωση
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα υγιεινής

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.). Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει Π.Δ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών Και Τροφοδοσίας μπορεί να εργαστεί σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οι προοπτικές είναι σχετικά θετικές.