Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Επισκέπτης Υγείας

Γενική Περιγραφή: Ο Επισκέπτης Υγείας επισκέπτεται άτομα (κυρίως μεγάλης ηλικίας) σε σπίτια ή ιδρύματα και φροντίζει για τις ανάγκες που τα άτομα αυτά δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να καλύψουν σε τομείς νοσηλείας, αυτοεξυπηρέτησης, διαιτολογίου, κανόνων υγιεινής κ.λπ.Το επάγγελμα του Επισκέπτη Υγείας επικεντρώνεται στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες αποκατάστασης, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο δουλειάς, σε ευπαθείς ομάδες και γενικότερα στην κοινότητα της περιοχής. Ο Επισκέπτης Υγείας ασκεί έργο αγωγής υγείας αλλά και συμβουλευτικό. Διενεργεί εμβολιασμούς, ανιχνευτικές δοκιμασίες για την εξέλιξη βρεφών και παιδιών και οργανώνει ομάδες αυτοφροντίδας και αυτοβοήθειας.

Στις κύριες δραστηριότητες του Επισκέπτη Υγείας περιλαμβάνονται οι κατ΄ οίκον επισκέψεις και συμβουλευτική ασθενών και οικογενειών, η ενεσοθεραπεία, η ενημέρωση μητρώων ατόμων, η συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες, οι εμβολιασμοί και η οργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Επισκέπτης Υγείας χρησιμοποιεί ορισμένα βασικά όργανα, όπως πιεσόμετρο, μετρητή σακχάρου, ζυγαριά, αναστημόμετρο κ.λπ., καθώς και ορισμένα βασικά υλικά όπως σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, υλικά για την περιποίηση τραυμάτων κ.λπ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Είναι απαραίτητη η λήψη άδειας άσκησης του επαγγέλματος αλλά και εξειδίκευσης, αν ο Επισκέπτης Υγείας εργάζεται σε κέντρα αιμοδοσίας.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Νομοθετικά το επάγγελμα κατοχυρώνεται από το Ν 1579/85.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι Επισκέπτες Υγείας είναι απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων των ΤΕΙ. Εκτός από τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται εξάμηνη πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια των σπουδών σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να απασχοληθεί κάποιος στο επάγγελμα του Επισκέπτη Υγείας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

  • Τάση για υψηλή παραγωγικότητα και στοιχειώδη χειρωνακτική ικανότητα
  • Εγκαρδιότητα, συναισθηματική ωριμότητα, ευσυνειδησία, κοινωνική επιδεξιότητα, δυναμισμό, συνέπεια, κατανόηση και ηρεμία
  • Εγγενή ευγένεια
  • Μηχανική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Γλωσσική ικανότητα και η επιδεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το έργο των Επισκεπτών Υγείας είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο η ζήτηση στην αγορά εργασίας σήμερα είναι μάλλον μέτρια. Οι προοπτικές για το επάγγελμα στο μέλλον, μέσα από την ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόνοιας και υγείας, διαφαίνονται θετικές. Ο Επισκέπτης Υγείας μπορεί να απασχοληθεί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, υγειονομικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΠΙΚΠΑ, ΙΚΑ, μονάδες βιομηχανικής υγιεινής, καθώς και σε διάφορα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

Επαγγελματικές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Επισκέπτης Υγείας εργάζεται σε κλειστούς κυρίως χώρους και συγκεκριμένα στο γραφείο, σε σπίτια και σε χώρους εργασίας. Η εργασία του είναι κυρίως πρωινή και περιλαμβάνει συχνές μετακινήσεις προς τους χώρους κατοικίας ή εργασίας των ατόμων που χρειάζονται τη βοήθειά του.

Το επάγγελμα ορισμένες φορές μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ψυχοφθόρο, μιας και ο επαγγελματίας κατά τη διάρκεια της εργασίας του μπορεί να έρθει σε επαφή με δύσκολες περιπτώσεις ατόμων που αντιμετωπίζουν δυστυχία, πόνο, εγκατάλειψη ή ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Σύλλογος Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας καλύπτει του εργαζομένους του κλάδου και θέτει ορισμένους δεοντολογικούς κανόνες.

Κατηγορία επαγγέλματος: