Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλου

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλων έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία επίπλων και συστημάτων επίπλων καθώς και τον επανασχεδιασμό τους. Σκοπός του είναι να υποβάλλει στους ενδιαφερόμενους πελάτες, σχεδιαστικές προτάσεις, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της εποχής, τις ανάγκες της αγοράς, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα νέα υλικά. Τις προτάσεις αυτές τις υποστηρίζει παρουσιάζοντας τα ανάλογα σχέδια που έχει δημιουργήσει, όπως κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια και στοιχεία κόστους. 

Προκειμένου να υλοποιήσει τις ιδέες του οργανώνει την ανάλογη παραγωγική διαδικασία, όπου χρησιμοποιεί παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα, ενώ φροντίζει για την επίβλεψή της.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλων εργάζεται κυρίως σε συνθήκες γραφείου. Συχνά, όμως, πρέπει να επισκεφτεί και να παραμείνει στους χώρους της κατασκευής των επίπλων.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλων πρέπει να έχει:

  • Κλίση στο σχέδιο
  • Επιδεξιότητα στις κινήσεις των χεριών
  • Δημιουργική φαντασία
  • Ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις μορφές και τα σχήματα των αντικειμένων
  • Οξυμένη αντίληψη του χώρου, των όγκων και των σχημάτων
  • Παρατηρητικότητα

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Ειδικός Σχεδιασμού Επίπλων μπορεί να εργαστεί ως σχεδιαστής ή μελετητής για τη δημιουργία νέων ολοκληρωμένων σχεδίων επίπλων ή ξύλινων κατασκευών, ως βιομηχανικός σχεδιαστής παραγωγής επίπλων και τέλος, ως εξειδικευμένο στέλεχος των σύγχρονων επιχειρήσεων επίπλου και ξύλου, ή για την παροχή τεχνικής βοήθειας.