Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων έχει ως αντικείμενο εργασίας την ολοκληρωμένη σχεδίαση καινοτομικών διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων, καθώς και βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται ποικίλες θεματικές και διαδραστικές εφαρμογές, όπως ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών σελίδων για εκπαίδευση παιδιών, ειδικά προσχολικής ηλικίας, μέσω Η/Υ, οι τοπικοί πολιτιστικοί παράγοντες και ο βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, η σχεδίαση και παραγωγή χρυσών κοσμημάτων - αρχαιολογικών ευρημάτων, ο ορισμός και η σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων ψυχαγωγίας που καλύπτουν τις ιδιαιτερότητες των χρηστών της νέας τεχνολογίας κ.ά. Χρησιμοποιεί κυρίως εξειδικευμένα προγράμματα αρχιτεκτονικής σχεδίασης προϊόντων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (computer-aided design/engineering - CAD/CAE), προκειμένου να σχεδιάσει λύσεις με τη μορφή εύχρηστων και λειτουργικών προϊόντων και συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια, ανταποκρινόμενος με αυτό τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στη νέα πραγματικότητα της κοινωνίας της πληροφορίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων εργάζεται σε γραφείο, εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα προγράμματα σχεδίασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δουλεύει συνήθως με εντατικούς ρυθμούς, μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γι’αυτό είναι δυνα τόν να προκληθούν κόπωση των οφθαλμών, πόνοι στην πλάτη και προβλήματα στα χέρια και τους καρπούς. Συνεπώς, πρέπει να κάνει τακτικά διαλείμματα, να χρησιμοποιεί ειδικά φίλτρα στην οθόνη του υπολογιστή και να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής, προστασίας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας του. Τέλος, συχνά απαιτείται να παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια, προκειμένου να ενημερώνεται για τις σύγχρονες εξελίξεις στο επιστημονικό του πεδίο.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων πρέπει να διαθέτει:

  • Άρτια επαγγελματική κατάρτιση
  • Φαντασία
  • Σημασία στη λεπτομέρεια
  • Μεθοδικότητα
  • Παρατηρητικότητα
  • Επιδεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων διαδραστικών σχεδιαστικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σύρος).

Επίσης, σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί σχετικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τέλος, σπουδές παρέχονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος, για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι σχετικοί αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που τους επιτρέπουν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, υποστηρίζοντας με επιτυχία την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, σε θέματα που σχετίζονται με την Παραγωγή, τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις/Τυπογραφία, ή τη σχεδίαση περιεχομένου και παρουσίασης πολυμέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη σχεδίαση προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, που είναι δυνατόν να προωθούνται μέσω του διαδικτύου, στα γενικότερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Σχεδίασης Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε μόνος του, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής, διακοσμητές και γραφίστες. Ειδικότερα, μπορεί να απασχοληθεί σε εμπορικές εταιρείες, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε διαφημιστικές εταιρείες, σε εκδοτικές εταιρίες, ή ακόμα ως ελεύθερος επαγγελματίας με δική του επιχείρηση ανάπτυξης και παραγωγής ανάλογων εφαρμογών για λογαριασμό επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες, τη διαφήμιση, τις εκδόσεις, τις εκτυπώσεις, καθώς και τα μέσα έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε εργαστήρια ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητές του είναι πολλές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες και βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε διάφορους χώρους και πλαίσια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη συνεργασίας με χειρουργούς ορθοπεδικούς και η ενασχόληση με τη σχεδίαση και την κατασκευή μεταλλικών ή κεραμικών εμφυτευμάτων/τεχνητών υποκατάστατων ισχίων