Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δημοτικός Αστυνομικός

Γενική Περιγραφή: Η φροντίδα για την τήρηση του νόμου και της τάξης, η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών και η φύλαξη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοτικός αστυνομικός είναι επιφορτισμένος τη διασφάλιση της ευταξίας και της εύρυθμης λειτουργίας μιας τοπικής κοινωνίας (πόλης, δήμου), με μια σειρά δραστηριότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον έλεγχο της τήρησης της καθαριότητας σε όλους τους δημόσιους, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, της στάθμευσης των οχημάτων στους χώρους που ορίστηκαν ως θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, της εφαρμογής των διατάξεων για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της αποχέτευσης, της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, της έκδοσης αδειών για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, της εφαρμογής δημοτικών και νομαρχιακών διατάξεων για θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ηχορύπανσης κ.ά. Για παράδειγμα, ο δημοτικός αστυνομικός μετά από αιτήματα και καταγγελίες δημοτών καταγράφει περιπτώσεις που αφορούν θέματα καθαριότητας (μπάζα, κλαδιά, σκουπίδια, μετακίνηση και οριοθέτηση κάδων, φθορές σε κοινόχρηστους χώρους, απεγκλωβισμό απορριμματοφόρων κ.ά.), εντοπίζει και απομακρύνει με τη βοήθεια των αντίστοιχων υπηρεσιών του δήμου εγκαταλειμμένα οχήματα, ρυθμίζει την κυκλοφορία σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη για εκτέλεση έργων του δήμου (τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού, κοπή δέντρων, έργα αγωγού υγραερίου κ.ά.), ελέγχει τις διαφημιστικές πινακίδες των καταστημάτων που καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο, επισημαίνει πολεοδομικές παραβάσεις και ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για τις δικές τους ενέργειες κ.ά. Επιπλέον, ασκεί έλεγχο για την ύπαρξη τυχόν παράνομων μικροπωλητών, προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την απομάκρυνσή τους από τους χώρους των λαϊκών αγορών και συνδράμει το δήμο στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνει (εκθέσεις, εθνικές επετείους, θεατρικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.ά.). Συνεργάζεται, ακόμη, με άλλους συναδέλφους του που ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) και πραγματοποιεί μαζί τους πεζές περιπολίες στο δήμο της αρμοδιότητάς του για την πρόληψη ή την καταστολή αδικημάτων. Τέλος, ο δημοτικός αστυνομικός φορά ειδική στολή και διαθέτει περιπολικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, γερανοφόρα αυτοκίνητα, ασυρμάτους, φακούς κ.ά.

Εργασιακές Συνθήκες: Το επάγγελμα του δημοτικού αστυνομικού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και συνεπάγεται ιδιαίτερη ευθύνη και αρκετό άγχος. Το ωράριο εργασίας του περιλαμβάνει κυλιόμενες βάρδιες όλες τις ώρες και τις μέρες της εβδομάδας και χρειάζεται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για να μην αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι πολλοί, λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας και της εμφάνισης νέων μορφών οργανωμένου εγκλήματος. Γι’αυτό χρειάζεται να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση και διαρκή ένταση, γεγονός που του προκαλεί σωματική και ψυχική κούραση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες και Χαρακτηριστικά: Το ήθος, η εγρήγορση, η σωματική και ψυχική αντοχή, η καλή υγεία, το θάρρος και η ετοιμότητα είναι μερικά από τα προσόντα που απαιτούνται για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Χρειάζεται, ακόμη, να διαθέτει ικανότητα γρήγορης αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. Επειδή έργο του είναι η διαφύλαξη της έννομης τάξης και η προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος χρειάζεται να διαθέτει εντιμότητα και ακεραιότητα, καθώς και σεβασμό στους νόμους και στα δικαιώματα του πολίτη.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος δημοτικός αστυνομικός χρειάζεται να φοιτήσει στη Σχολή Εκπαίδευσης Αστυφυλάκων (Αθήνα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Καρδίτσα κ.ά.), όπου η εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο κύκλους. Στον πρώτο κύκλο βασικής εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, διδάσκονται ορισμένα από τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα προγράμματα των Δοκίμων Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, που προσιδιάζουν στα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας. Τα μαθήματα του πρώτου κύκλου βασικής εκπαίδευσης παρακολουθούν υποχρεωτικά όλες οι κατηγορίες προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Στο δεύτερο κύκλο, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν για δύο μήνες ειδικό πρόγραμμα, αναφερόμενο σε διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και διοικητικών πράξεων, που ρυθμίζουν τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ειδικότερα μαθήματα μερικά από τα οποία αφορούν αποκλειστικά τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ και ΤΕ, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις. Στο δεύτερο δίμηνο πραγματοποιούνται πρακτική εκπαίδευση: α) σε Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής του Δήμου για τον οποίο προσελήφθησαν μέχρι ένα μήνα και β) σε υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζονται από τους οικείους Δήμους και το αντικείμενο τους προσιδιάζει στα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υποψήφιου δημοτικοί αστυνομικοί προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ, ενώ επιπρόσθετα υποβάλλονται πριν από την οριστική πρόσληψή τους σε υγειονομικές και αθλητικές εξετάσεις. Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι ένστολοι δημοτικοί αστυνόμοι θα πρέπει να έχουν ανάστημα οι μεν άνδρες τουλάχιστον 1.70μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1.65μ. και βεβαίως λευκό ποινικό μητρώο. Πάντως, το ειδικό ένστολο προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως ορίζεται, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων στη δημοτική αστυνομία. Το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας διδάσκεται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω μαθήματα: Στοιχεία Ποινικού Δικαίου, Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας, Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου - Ανθρώπινα Δικαιώματα, Στοιχεία Αστικού Δικαίου, Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου, Πρακτική εφαρμογή Ποινικών Υποθέσεων, Θέματα Τροχαίας, Θέματα Αγορανομίας - Δημόσιας Υγιεινής, Αστυνομική Πρακτική - Σύνταξη Υπηρεσιακών Εγγράφων, Ελληνική Φιλολογία, Υγιεινή - Πρώτες Βοήθειες, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή - Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική ʼμυνα, Πληροφορική, Διαλέξεις, Αγγλική γλώσσα: Αστυνομική - Τουριστική Ορολογία, Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (μόνο για κατηγορία ΠΕ, ΤΕ), Οργάνωση και Λειτουργία Δήμων και Κοινοτήτων, Αρμοδιότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημοτικής Αστυνομίας, Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή - Δημόσιες Σχέσεις. Στο εκπαιδευόμενο προσωπικό μπορεί ακόμη να αναπτύσσονται υπό μορφή διαλέξεων θέματα γενικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την αποστολή τους και διευρύνουν την εγκυκλοπαιδική τους μόρφωση, όπως θέματα εθνικού, θρησκευτικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική και η αδικαιολόγητη απουσία αποτελεί λόγο διακοπής της φοίτησής του στη Σχολή. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνεται ο δήμος στον οποίο ανήκει ο εκπαιδευόμενος για την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος, οι δημοτικοί αστυνομικοί μπορεί να μετεκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται σε Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες της αποστολής τους και του ΟΤΑ στον οποίο υπηρετούν. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του δημοτικού αστυνομικού κατοχυρώνονται στη χώρα μας νομοθετικά. Μάλιστα, δικαίωμα σύστασης δημοτικής αστυνομίας έχουν μεμονωμένοι δήμοι αλλά και ομάδες δήμων στο πλαίσιο της διαδημοτικής συνεργασίας, μέσω του θεσμού των συμπολιτειών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Εργάζεται σε όλους τους δήμους της χώρας μας που διαθέτουν δημοτική αστυνομία.