Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου

Γενική Περιγραφή: Η πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων (εξετάσεις αίματος, ταυτοποίηση μικροβίων, αντιβιογράμματα κ.λπ.) με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και αυτόματων βιοχημικών αναλυτών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Προετοιμάζει τον ασθενή και ετοιμάζει τα υλικά για την εξέταση. Κατά την αιμοληψία και την εξέταση λαμβάνει όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας τόσο για τον εαυτό του όσο και για τον ασθενή και μετά την εξέταση, φροντίζει να καταστραφεί το υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Καταγράφει στον Η/Υ τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων και κάνει τις σχετικές αρχειοθετήσεις.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται σε μικροβιολογικά-βιοχημικά εργαστήρια, φροντίζοντας να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Επίσης, εφόσον έρχεται σε επαφή με αίμα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, εξαιτίας του κινδύνου για τη μετάδοση επικίνδυνων ασθενειών, ιδιαιτέρως του ιού του AIDS.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Η ειδικότητα αυτή απαιτεί:

  • Προσοχή
  • Ακρίβεια στις κινήσεις και δεξιότητα στο χειρισμό των εργαλείων
  • Παρατηρητικότητα
  • Μεθοδικότητα
  • Υπευθυνότητα

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βιοχημικού και Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:Δεν έχει εκδοθεί προς το παρόν το σχετικό Π.Δ. που θα καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας αυτής. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί σε μικροβιολογικά-βιοχημικά εργαστήρια δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων, σε διαγνωστικά και ερευνητικά κέντρα, κέντρα υγείας, θεραπευτήρια-κλινικές, ασφαλιστικούς οργανισμούς, φαρμακευτικές βιομηχανίες καθώς και σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.