Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Φαρμακοποιού

Γενική Περιγραφή: Η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου, η δημιουργία παρασκευασμάτων, η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα, η μέτρηση της πίεσης και οι ενέσεις που κάνει στους πελάτες ακολουθώντας τις οδηγίες του/της φαρμακοποιού, είναι το αντικείμενο της εργασίας του Βοηθού Φαρμακείου.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά τους δικαιώματα έχουν κατοχυρωθεί με το Π.Δ. 6, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 8 Α΄ στις 19-1-2000 καθώς και με το Π.Δ. 72 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄ στις 6-4-2006. Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑΣ, αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές προσφέρονται σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ στην ειδικότητα Βοηθών Φαρμακείων (ν.3475/2006), καθώς και στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ με διάρκεια φοίτησης 2 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3. Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή στις ΕΠΑΣ πρέπει υποχρεωτικά ο/η μαθητής/τρια να έχει τελειώσει την Α΄ Γενικού, Τεχνικού ή Επαγγελματικού Λυκείου. Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ, όπου προσφέρονται σπουδές διάρκειας δύο έως τεσσάρων εξαμήνων επιπέδου 3+. Τα πτυχία των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και είναι ισότιμα προς τα πτυχία, που χορηγούνται στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ του υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται παράλληλα, 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα, πρακτική άσκηση σε Ιδιωτικές ή Δημόσιες επιχειρήσεις.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα βασικά χαρακτηριστικά του Βοηθού Φαρμακείου είναι το ενδιαφέρον και η προσφορά στους συνανθρώπους, η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των πελατών, η υπομονή, η προσοχή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η ακρίβεια στην ταξινόμηση πληροφοριών και στοιχείων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η καλή όραση και η αντοχή του σε φαρμακευτικές ουσίες που προκαλούν αλλεργία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Βοηθός Φαρμακείου μπορεί να εργαστεί σε φαρμακεία ή εταιρείες παρασκευής φαρμάκων. Οι προοπτικές απασχόλησης είναι αρνητικές έως ουδέτερες. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Βοηθός Φαρμακείου εργάζεται όρθιος για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο σε γενικά καλές συνθήκες εργασίας και με την ενδεχόμενη ύπαρξη οσμών από φάρμακα. Ακολουθεί ωράριο καταστημάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που το φαρμακείο διανυκτερεύει, οπότε εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο που προβλέπει ο Σύλλογος Φαρμακοποιών. Πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον κίνδυνο μολύνσεων και μεταδοτικών νοσημάτων φορώντας χειρουργικά γάντια, ιδιαίτερα όταν κάνει ενέσεις. 

Κατηγορία επαγγέλματος: