Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά

Γενική Περιγραφή: Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά, υπό τις οδηγίες του φυσικοθεραπευτή, συμβάλλει μέσω υδροθεραπευτικών τεχνικών στην αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του νευρικού και του μυοσκελετικού συστήματος, ελέγχει τη γενική κατάσταση της υγείας του ασθενούς (παίρνει την πίεση και τους σφυγμούς πριν την έναρξη της λουτροθεραπείας), παρευρίσκεται κοντά στον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας για να τον καθοδηγεί. Παρακολουθεί αν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής της πισίνας και γενικά των χώρων λουτροθεραπείας. Εφαρμόζει τεχνικές αποκατάστασης της εγκεφαλικής παράλυσης και των ρευματολογικών παθήσεων και καταρτίζει προγράμματα υδροθεραπείας με ασκήσεις.

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά με την οδηγία και την καθοδήνηση του ειδικού ιατρού εκτελεί τις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • Γνωρίζει τους κανόνες και συμβάλλει στην οργάνωση και προετοιμασία της εργασίας του
 • Καθοδηγεί το ειδικό προσωπικό για την ορθή μεταφορά ασθενών με ειδικά   προβλήματα αποκατάστασης
 • Παρακολουθεί   τους   κανόνες   υγιεινής  της  πισίνας   και  γενικά   των  χώρων   (ειδικών   και βοηθητικών) της λουτροθεραπείας
 • Συμβουλεύει τους λουόμενους ασθενείς για τους κανόνες   ατομικής υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται πριν και μετά την θεραπεία
 • Είναι σε θέση να παρέχει Πρώτες Βοήθειας και να εφαρμόζει στοιχειωδώς Τεχνικές Ανάνηψης
 • Ελέγχει αδρά την γενική  κατάσταση  υγείας του ασθενούς (π.χ. σφίξεις,  αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία, επίπεδο συνείδησης) πριν την έναρξη της λουτροθεραπείας
 • Παρευρίσκεται πλησίον του ασθενούς κατά τη  διάρκεια της θεραπείας, τον καθοδηγεί ευρισκόμενος δίπλα ή μέσα στο χώρο υδροθεραπείας
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει το πρόγραμμα υδροθεραπείας και ασκήσεων που έχει συνταγογραφήσει ο ειδικός ιατρός Αποκατάστασης, ειδικά για κάθε ασθενή και στον ενδεδειγμένο γι' αυτόν και την πάθηση του χώρο υδροθεραπείας
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει υδροθεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση παθήσεων - κακώσεων του Νευρικού Συστήματος
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει υδροθεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση παθήσεων - κακώσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει υδροθεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση Εγκεφαλικής Παράλυσης
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει υδροθεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση Ρευματολογικών Παθήσεων
 • Είναι σε θέση να εφαρμόζει υδροθεραπευτικές τεχνικές για την αντιμετώπιση Εγκαυμάτων και Δερματολογικών Παθήσεων.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Για την ειδικότητα αυτή δεν έχει καταρτιστεί ακόμη το ΠΔ που θα καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα. Έχει συσταθεί όμως διυπουργική επιτροπή προκειμένου να εξετάσει το θέμα αυτό. Γενικά για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ 347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α’, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Νομική Κατοχύρωση: Πρόκειται για ένα σχετικά νέο επάγγελμα το οποίο δεν φαίνεται να είναι πλήρως κατοχυρωμένο. Κάποιοι κανόνες του ΕΟΤ ρυθμίζουν ορισμένα θέματα των φυσικοθεραπευτών, όμως δεν υφίσταται ιδιαίτερο - ξεχωριστό νομικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει τους επαγγελματικά.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, πριν πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Πρέπει να διαθέτει δεξιοτεχνία, άνεση και λεπτότητα στις κινήσεις των χεριών, καλή υγεία και σωματική αντοχή, να είναι ευδιάθετος και ευγενικός, κυρίως όταν έρχεται σε επαφή με ασθενείς. Επίσης πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, υπεύθυνος, παρατηρητικός και να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Όσοι απασχολούνται γενικότερα στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

 • Εγγενή ευγένεια
 • Τάση για υψηλή παραγωγικότητα και στοιχειώδη χειρωνακτική ικανότητα
 • Εγκαρδιότητα, συναισθηματική ωριμότητα, ευσυνειδησία, κοινωνική επιδεξιότητα, δυναμισμό, συνέπεια, κατανόηση και ηρεμία
 • Μηχανική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Γλωσσική ικανότητα και η επιδεξιότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί σε λουτροπόλεις, σε νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια, όπου νοσηλεύονται άτομα με εγκαύματα, σε κέντρα ιατρικής αισθητικής, σε μαιευτήρια, όπου χρησιμοποιούν πισίνες για υδροθεραπεία σε μέλλουσες μητέρες. Επίσης, σε κατασκηνώσεις παιδιών και ηλικιωμένων σε παραθαλάσσιες περιοχές για την εφαρμογή θαλασσοθεραπευτικών μεθόδων, σε ειδικά κέντρα χρόνιων παθήσεων που διαθέτουν πισίνες και λουτρά, σε γυμναστήρια και κολυμβητήρια για υποβοήθηση θεραπείας αθλητών μετά από τραυματισμό και για προετοιμασία αθλητών στη διαδικασία αποθεραπείας, σε ξενοδοχειακές μονάδες με πισίνες ή θαλάσσια πρόσβαση και τέλος σε κολυμβητήρια για υποβοήθηση θεραπευτικής κολύμβησης και αθλητισμού ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά μπορεί να εργασθεί σε:

 • ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ   όπου   παρακολουθεί   την   θεραπεία   ασθενών   με   Ρευματολογικές   και Μυοσκελετικές Παθήσεις με Λουτροθεραπεία και Υδροθεραπεία
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, κλινικές, θεραπευτήρια, όπου νοσηλεύονται ασθενείς με Εγκαύματα
 • Πόλεις με Ιαματικές Πηγές όπου επιβλέπουν την εξατομικευμένη Υδροθεραπεία ασθενών
 • Κέντρα Ιατρικής Αισθητικής
 • ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ που χρησιμοποιούν πισίνες για Υδροθεραπεία σε μέλλουσες μητέρες
 • Ειδικά Κέντρα Χρόνιων Παθήσεων με σκοπό την Αποκατάσταση ασθενών και με την προϋπόθεση ότι αυτά διαθέτουν Πισίνα ή Χώρους Υδροθεραπείας
 • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ - Κολυμβητήρια όπου γίνεται η Αποκατάσταση Τραυματισμένων Αθλητών καθώς και η προετοιμασία τους κατά τη διάρκεια της Αποθεραπείας
 • ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ - Κολυμβητήρια όπου γίνεται η Θεραπευτική Κολύμβηση και Προετοιμασία Αθλητών με Ειδικές Ανάγκες
 • ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ παιδιών ή/και ηλικιωμένων σε παραθαλάσσιες περιοχές για την εφαρμογή Θαλασσοθεραπευτικών μεθόδων.
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ Μονάδες με πισίνες ή/και θαλάσσια πρόσβαση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του είναι γενικά καλές, αφού οι χώροι που συνήθως εργάζεται είναι επιμελημένοι και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Στο μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου του βρίσκεται στις πισίνες ή τα κολυμβητήρια.

Ο Ειδικός Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας εργάζεται σε κλειστούς κυρίως χώρους (υδροθεραπευτήρια) στους οποίους παρευρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας κάτω από καλές συνθήκες. Η προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί κάποια κούραση, όμως άλλα προβλήματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό. Το ωράριο εργασίας εξαρτάται από τις εποχικές ανάγκες.

Κατηγορία επαγγέλματος: