Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ακτινοδιαγνώστης

Γενική Περιγραφή: Ο Ακτινοδιαγνώστης έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης την ηλεκτρονική και ψηφιακή απεικόνιση των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος και της λειτουργίας τους για εμφανείς ή υποκρυπτόμενες παθήσεις, έτσι ώστε μετά την εξέταση και διάγνωση της φυσιολογικής ή μη λειτουργίας του εξεταζόμενου οργάνου, από τον κατά περίπτωση εξειδικευμένο γιατρό, να ακολουθήσει η θεραπεία με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή ή την χειρουργική επέμβαση, ενώ η συνεργασία του με τον κλινικό γιατρό, προσδιορίζει την καλύτερη μέθοδο προσέγγισης του προβλήματος. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των εφαρμογών της πληροφορικής στην ιατρική με τη χρήση των υπερήχων, της αξονικής τομογραφίας, της μαστογραφίας, της αγγειογραφίας, κ.λπ., αναδεικνύουν το σημαντικό έργο που προσφέρει ο Ακτινοδιαγνώστης, ως πολύτιμος συνεργάτης γιατρών άλλων κλινικών ή χειρουργικών ειδικοτήτων. Η εκθεσή του σε ακτινοβολίες επιβάλλεται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας, λόγω δε της επικινδυνότητας των συνθηκών που εργάζεται ο ακτινοδιαγνώστης δικαιούται ειδικής επιπλέον ετήσιας άδειας, της λεγόμενης "ακτινοδιαγνωστικής".

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την απόκτηση της ειδικότητας αυτής απαιτούνται 4 χρόνια σπουδών από τα οποία 1 έτος αφιερώνεται στις βασικές αρχές και την πρακτική της Ακτινολογίας και 3 χρόνια στην Κλινική Ακτινοδιαγνωστική.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ακτινοδιαγνώστης μπορεί να εργαστεί σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας και σε άλλες ιατρικές μονάδες. Μπορεί ακόμη να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δικό του ιατρείο, αν και αυτό δεν είναι συνήθως εφικτό, λόγω του μεγάλου κόστους των σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων, για το λόγο αυτό τα ιδιωτικά ιατρεία διαθέτουν συνήθως το βασικό ακτινολογικό εξοπλισμό και εξειδικεύονται σε ελάχιστες ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.

Κατηγορία επαγγέλματος: