Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας

Γενική Περιγραφή: 
Ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας είναι ο τεχνικός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που ασχολείται με τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας για την ασφαλή προσγείωση ή απογείωση των αεροσκαφών. Έργο του είναι ο έλεγχος του εθνικού εναέριου χώρου και η ασφάλεια των πτήσεων. Οι κυριότερες δραστηριότητες ενός Ελεγκτή είναι ο έλεγχος προσέγγισης (συνομιλία με πιλότους αεροσκαφών), ο έλεγχος του αεροδρομίου, η ενημέρωση πληρωμάτων και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας δίνει την άδεια για την έναρξη λειτουργίας των κινητήρων του αεροσκάφους, καθοδηγεί το αεροπλάνο προς το διάδρομο απογείωσης και δίνει την τελική εντολή για την απογείωση. Ακόμη, κατευθύνει το αεροπλάνο στον αέρα μέσα στους αεροδιαδρόμους πτήσης, ώστε να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης και κατόπιν έξω από τον διάδρομο προσγείωσης, όπου την ευθύνη αναλαμβάνει το προσωπικό εδάφους.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας είναι ραντάρ, οθόνες ηλεκτρονικής απεικόνισης στοιχείων, τηλεπικοινωνιακά μέσα, όπως πομποδέκτες, telex κτλ.

Επαγγελματική Κατοχύρωση:
Ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας κατοχυρώνεται επαγγελματικά με το ΠΔ 611/72.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για να εργαστεί κανείς ως Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας, πρέπει να διαθέτει πτυχίο ανώτατης σχολής, κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης, να γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχει καλή υγεία, που πιστοποιείται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής. Στη συνέχεια, πρέπει να δώσει εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και να προσληφθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στην Αθήνα. Αφού προσληφθεί, φοιτά στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ), όπου αποκτά τη βασική του κατάρτιση. Όταν αποφοιτήσει, τοποθετείται σε κάποιον αερολιμένα της χώρας. Μετά την παρέλευση έξι μηνών, δίνει εξετάσεις για να κριθεί η καταλληλότητά του για το συγκεκριμένο αερολιμένα και, εάν επιτύχει, του χορηγείται πτυχίο και άδεια Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Για να σταδιοδρομήσει κάποιος στο επάγγελμα αυτό χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ετοιμότητα, ευσυνειδησία και υπευθυνότητα
  • Ψυχραιμία, ικανότητα γρήγορης εκτίμησης πολύπλοκων καταστάσεων και έκδοσης εντολών
  • Ενδιαφέρον για τα αεροπλάνα
  • Αντίληψη χώρου και χρόνου
  • Υπολογιστική, μαθηματική, μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα χρήσης πολύπλοκων ηλεκτρονικών οργάνων, Η/Υ κ.λπ.
  • Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων
  • Γρήγορα αντανακλαστικά, διοικητικές, οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες
  • Γνώση ξένων γλωσσών.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Οι προοπτικές για το επάγγελμα του Ελεγκτή Εναέριας Κυκλοφορίας είναι γενικά θετικές, καθώς αυξάνονται οι ανάγκες στους αερολιμένες της χώρας και η κατάρτιση των νέων είναι αρκετά μακρόχρονη και επίπονη. Οι αποδοχές κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας εργάζεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είναι δυνατόν να εργαστεί στην κεντρική υπηρεσία ή στα αεροδρόμια και τις περιφερειακές υπηρεσίες της ΥΠΑ σε όλη τη χώρα. Εναλλακτικά, μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας στην Αθήνα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Το επάγγελμα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας είναι υποχρεωμένος να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, συνοδεύεται από μεγάλες ευθύνες, ένταση και άγχος, γιατί από την ορθότητα των εκτιμήσεων και των εντολών του εξαρτάται η ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων. Το ωράριό του είναι συγκεκριμένο και η εργασία γίνεται σε βάρδιες που καλύπτουν όλο το εικοσιτετράωρο. Ο Ελεγκτής πολλές φορές χρειάζεται να κάνει υπερωρίες, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο, όπου οι ανάγκες των αερολιμένων είναι αυξημένες. Μετακινήσεις γίνονται κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους (σεμινάρια, ασκήσεις), τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Οι μεταθέσεις και οι μετατάξεις είναι πιθανές.

Ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας συνεργάζεται με άλλους ειδικούς σε χώρο που διαθέτει όλες τις ανέσεις ενός σύγχρονου περιβάλλοντος. Ο φωτισμός του χώρου είναι χαμηλός, για να διακρίνονται καθαρά οι ενδείξεις στα ραντάρ και τις οθόνες παρακολούθησης.

Επαγγελματικές Οργανώσεις:
Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι ο Σύλλογος Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας.