Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών

Γενική Περιγραφή:
Ο Εκπαιδευτής Οδηγών εφαρμόζει και διδάσκει στους υποψήφιους οδηγούς την τεχνική για τη σωστή και ασφαλή οδήγηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Διδάσκει στους υποψηφίους τον ασφαλή τρόπο χειρισμού και κίνησης ενός αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας και τους κατατοπίζει γύρω από τη βασική λειτουργία των συστημάτων και υποσυστημάτων του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας.

Οι δραστηριότητες του Εκπαιδευτή Οδηγών αφορούν τη διδασκαλία μαθημάτων οδήγησης και κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη διδασκαλία στοιχειώδους μηχανολογίας αυτοκινήτων, την πρακτική εξάσκηση οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας. Επιπλέον, ο Εκπαιδευτής Οδηγών διδάσκει τυπικές εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας. Επισημαίνει τους κινδύνους και τις συνέπειες από αντικανονική συμπεριφορά των οδηγών, ενώ παράλληλα διδάσκει τον ενδεδειγμένο τρόπο κοινωνικής συμπεριφοράς του οδηγού. Ακόμη, ο Εκπαιδευτής διδάσκει μέτρα και μέσα συλλογικής προστασίας του περιβάλλοντος για εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, επιδεικνύει τον τρόπο επέμβασης για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα.

Εξοπλισμός και Μέσα: 
Ο Εκπαιδευτής κατά τη διάρκεια της πρακτικής χρησιμοποιεί το εκπαιδευτικό όχημα, καθώς και κινητήρα οχήματος και εκπαιδευτικά έντυπα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Σήμερα, ο Εκπαιδευτής Οδηγών, για να ασκήσει το επάγγελμα, χρειάζεται να έχει απολυτήριο λυκείου και να έχει παρακολουθήσει ειδικές σπουδές σε ΙΕΚ αντίστοιχης ειδικότητας για δύο εξάμηνα. Πρέπει επίσης να κατέχει δίπλωμα επαγγελματικής οδήγησης και να έχει δώσει επιτυχώς εξετάσεις στο Υπουργείο Συγκοινωνιών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος. Για να ιδρύσει ο ενδιαφερόμενος δική του σχολή, απαιτείται προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους σε θέση εκπαιδευτή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Εκπαιδευτής Οδηγών χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από:

  • Ικανότητα μετάδοσης των γνώσεων και της εμπειρίας του
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Προσοχή και ετοιμότητα
  • Ψυχραιμία, υπομονή, επιμονή και σωστή αντίληψη της οδικής συμπεριφοράς
  • Ικανότητα και επιδεξιότητα στην οδήγηση
  • Μηχανική ικανότητα
  • Γρήγορα αντανακλαστικά, για την αποφυγή κινδύνων από αδέξιους χειρισμούς των υποψήφιων οδηγών.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Παρά την αύξηση του αριθμού των σχολών οδήγησης, υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης για Εκπαιδευτές Οδηγών. Ο Εκπαιδευτής Οδηγών εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας δική του σχολή οδήγησης, ή ως εκπαιδευτής σε σχολή οδήγησης. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί στο δημόσιο τομέα ως εκπαιδευτής σε δημόσια σχολή οδηγών (αστυνομία, λεωφορεία κ.λπ.). 

Οι αποδοχές του Εκπαιδευτή Οδηγών είναι υψηλές στην περίπτωση που λειτουργεί δική του σχολή οδήγησης. Όταν εργάζεται ως υπάλληλος σε σχολή οδηγών, οι αποδοχές είναι χαμηλότερες. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Ο Εκπαιδευτής Οδηγών εργάζεται κατά κύριο λόγο μέσα στο αυτοκίνητο, στους δρόμους της πόλης και πολύ λιγότερο στο γραφείο που διατηρεί. Έχει ελεύθερο ωράριο, το οποίο καθορίζεται από τα ραντεβού με τους πελάτες. Η δουλειά του είναι καθιστική μέσα στο αυτοκίνητο και σχετικά κουραστική, εξαιτίας της κυκλοφοριακής κίνησης και της ρύπανσης στις πόλεις.

Επαγγελματικές Οργανώσεις:
Οι κανόνες και ο κώδικας δεοντολογίας του επαγγέλματος καθορίζονται από την ομοσπονδία και τα τοπικά σωματεία εκπαιδευτών οδήγησης.

Κατηγορία επαγγέλματος: