Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών ελέγχει και παρακολουθεί τη λειτουργία του κινητήρα, των υδραυλικών, των ηλεκτρικών και μηχανικών συστημάτων και οργάνων του αεροσκάφους. Μεταξύ των επαγγελματικών του υποχρεώσεων είναι ο έλεγχος του εσωτερικού χώρου των αεροσκαφών, ο θάλαμος του κυβερνήτη και των επιβατών, ο χώρος των αποσκευών, το σύστημα τροχοπέδησης κ.λπ. Τέλος, κάνει διάφορες εργασίες συντήρησης, ειδικευόμενος σε ένα συγκεκριμένο τύπο αεροσκαφών. Πάντοτε εργάζεται κάτω από τις οδηγίες του μηχανικού αεροσκαφών. 

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το Ν.1575, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 207 Α’ στις 11-12-1985, την ΚΥΑ Ε/6742 των υπουργών Παιδείας και Μεταφορών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 416 Β’ στις 19-4-1999, καθώς και το άρθρο 18 του Ν. 3185 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 229 τεύχος Α΄ στις 26/9/2003.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές προσφέρονται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) στην ειδικότητα Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, όπου η διάρκεια φοίτησης είναι 2 χρόνια και το επίπεδο σπουδών 3 (ν. 3475/2006). Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ, όπου προσφέρονται αντίστοιχες  σπουδές. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών χρειάζεται να διαθέτει:

  • Έφεση γύρω από τη λειτουργία των μηχανών
  • Επινοητικότητα
  • Επιδεξιότητα στα χέρια.

Πρέπει να ακολουθεί με συνέπεια και ακρίβεια τις εντολές και οδηγίες του υπεύθυνου μηχανικού και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας των αεροσκαφών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών μπορεί να εργαστεί σε αεροπορικές εταιρείες ή σε βιομηχανίες κατασκευής ή επισκευής αεροσκαφών. Οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται ουδέτερες, απρόβλεπτες και αδιευκρίνιστες για την Ελλάδα, λόγω της έλλειψης βιομηχανιών κατασκευής αεροσκαφών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών εργάζεται σε υπόστεγα, όπου επικρατεί θόρυβος, μυρωδιά βενζίνης, πετρελαίου, καυσαερίων κ.λπ. Η ένταση του θορύβου τον αναγκάζει να φορά ωτοασπίδες.