Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού έχει ως αντικείμενο εργασίας την άψογη λειτουργία όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου. Συνεργάζεται με το πλήρωμα της μηχανής και με τη βοήθειά του ελέγχει όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα του πλοίου. Είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και κατανάλωση των καυσίμων, των υλικών λίπανσης και του πόσιμου νερού. Φροντίζει για το σωστό χειρισμό, την καλή λειτουργία και τις επισκευές των κύριων και βοηθητικών μηχανών και συσκευών του πλοίου. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα στο πλοί, ο Μηχανικός συντονίζει το πλήρωμα φροντίζοντας να εκτελούνται άμεσα οι χειρισμοί που διατάσσει ο πλοίαρχος. Επιβλέπει επίσης τις εργασίες για την επιδιόρθωση των βλαβών του πλοίου.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν ρυθμιστεί από το Π.Δ. 243, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 181 Α’ στις 29-7-1998, το Π.Δ. 295, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 266 Α’ στις 30-11-1999 και το Π.Δ. 19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 14 Α’ στις 31-1-2001.

Για τους νέους τίτλους σπουδών των ΕΠΑΛ, αναμένεται υπουργική απόφαση περί ισοτιμίας τους, με τους παλαιούς τίτλους σπουδών των ΤΕΕ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) στην ειδικότητα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού του τομέα Ναυτικός Μηχανικών, όπου η διάρκεια φοίτησης είναι 3 χρόνια και επίπεδο σπουδών 3 (ν.3475/2006). Ακόμη, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στα ΙΕΚ και κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοιχης ή ανάλογης ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους. 

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ στην ειδικότητα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις και να εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ως δόκιμοι μηχανικοί.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού χρειάζεται να διαθέτει:

  • Αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια
  • Ενδιαφέρον για τις μηχανές του πλοίου
  • Υπευθυνότητα
  • Επινοητικότητα
  • Καλή τεχνική κατάρτιση
  • Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Καλή υγεία και η σωματική αντοχή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Μηχανικός Του Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να εργαστεί σε πετρελαιοφόρα, πλοία μεικτού τύπου, πλοία πολλαπλής χρήσης, φορτηγά, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, αλιευτικά, φορτηγίδες. Ο Μηχανικός μπορεί επίσης να εργαστεί και ως στέλεχος σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι προοπτικές απασχόλησης, όσον αφορά την απασχόληση στα πλοία, είναι απρόβλεπτες και εξαρτώνται από τη ζήτηση των ναυλώσεων και των προϊόντων που μεταφέρονται από τα πλοία στα οποία εργάζεται.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εργάζεται στο μηχανοστάσιο του πλοίου αρκετές ώρες σε συνθήκες ανθυγιεινές και επικίνδυνες, αφού εκεί υπάρχουν αναθυμιάσεις, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα. Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από τον πλοίαρχο με τον οποίο συνεργάζεται, όπως και με το υπόλοιπο προσωπικό της μηχανής του πλοίου.