Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αξιωματικός Σωμάτων Ενόπλων Δυνάμεων

Γενική Περιγραφή: Στελεχώνει τα Σώματα του Υγειονομικού (γιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, φαρμακοποιός), του Στρατολογικού, του Δικαστικού και του Οικονομικού Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος αξιωματικός σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων πρέπει να φοιτήσει στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και συνεργάζεται με τα αντίστοιχα τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα οποία και εκπαιδεύονται οι σπουδαστές. Η διάρκεια των σπουδών κυμαίνεται ανάλογα με την ειδικότητα, π.χ. οι σπουδές στο Ιατρικό Τμήμα διαρκούν έξι χρόνια, στο Οδοντιατρικό πέντε χρόνια και στα υπόλοιπα τμήματα τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι ονομάζονται ανθυπολοχαγοί (ανθυπίατροι αν πρόκειται για Υγειονομικό), σημαιοφόροι ή ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται. Είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο στράτευμα επί 18 χρόνια. Το τμήμα, εκτός των άλλων, έχει ως σκοπό τη στελέχωση των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας με τους κατάλληλα εξειδικευμένους επιστημονικά και στρατιωτικά γιατρούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την παραπάνω σχολή στο 1ο επιστημονικό πεδίο (Στρατολογικό), στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Ιατρικό, Οδοντιατρικό, Κτηνιατρικό, Φαρμακευτικό) και στο 5ο επιστημονικό πεδίο (Οικονομικό). 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αξιωματικός Σωμάτων Ενόπλων Δυνάμεων θα πρέπει να διαθέτει:

  • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία
  • Ανάστημα πάνω από 1,65 μ. και οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς διόρθωση για τους μάχιμους και με διόρθωση για τους μηχανικούς
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Αυταπάρνηση και υψηλό πατριωτικό φρόνημα
  • Πειθαρχία, πνεύμα συνεργασίας, ευστροφία και αποφασιστικότητα
  • Κοινωνικότητα και  δυνατότητα διατήρησης καλών σχέσεων με τους προϊσταμένους αλλά και με τους υφισταμένους του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο αριθμός των εισακτέων στη σχολή καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του στρατεύματος στις συγκεκριμένες ειδικότητες, γεγονός που αποτελεί αριθμητικό περιορισμό για εκείνους που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σ’ αυτές. Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα ως γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, λογιστές κ.λπ. Οι προοπτικές απασχόλησης σ’ αυτή την περίπτωση δεν είναι ευνοϊκές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με την ειδικότητά του. Ο στρατολόγος στελεχώνει τις στρατολογικές υπηρεσίες και εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Ο γιατρός απασχολείται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα ιατρεία των μονάδων. Ο δικαστικός αναλαμβάνει τις νομικές υποθέσεις που αφορούν την εφαρμογή του στρατιωτικού ποινικού κώδικα και ο οικονομικός αξιωματικός ασχολείται με οικονομικές υποθέσεις, όπως μισθοδοσία, αγορές και έλεγχο εξοπλισμού.

Δείτε σχετικές ειδικότητες:

Κατηγορία επαγγέλματος: