Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αξιωματικός Μηχανικός Ναυσιπλοΐας

Γενική Περιγραφή: Αποστολή του είναι η άμυνα και η προστασία της χώρας. Ασχολείται με διοικητικά, εκπαιδευτικά και επιτελικά καθήκοντα τόσο στη θάλασσα όσο και στις ναυτικές υπηρεσίες της ξηράς. Μπορεί, επίσης, να πραγματοποιεί πτήσεις με αεροσκάφη ή καταδύσεις με υποβρύχια. Στους μάχιμους αξιωματικούς τα υπηρεσιακά καθήκοντα είναι ανάλογα με το βαθμό τους. Έτσι, μπορεί να είναι κυβερνήτες ή ύπαρχοι στα πλοία επιφανείας και στα υποβρύχια, στα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και στα ελικόπτερα του Πολεμικού Ναυτικού. Υπηρετούν επίσης ως αξιωματικοί και διοικητές Ναυτικών και Μικτών Επιτελείων, ως διοικητές ομάδας πλοίων, ως στρατιωτικοί ακόλουθοι σε ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού, σε στρατηγεία του ΝΑΤΟ κ.λπ. Οι μηχανικοί αξιωματικοί Π.Ν. ανάλογα με το βαθμό τους, υπηρετούν σε θέσεις της ειδικότητάς τους και συγκεκριμένα ως πρώτοι και δεύτεροι μηχανικοί σε πλοία και υποβρύχια, ως διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών στους ναυστάθμους και στα ναυπηγεία, ως επιτελείς Ναυτικών και Μικτών Επιτελείων στα στρατηγεία του ΝΑΤΟ, σε ελληνικές πρεσβείες του εξωτερικού κ.α. Εξειδικεύονται σε σχολές της Ευρώπης και της Αμερικής ως μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί και ναυπηγοί. Οι αξιωματικοί των Σωμάτων, δηλαδή οι γιατροί, φαρμακοποιοί, οικονομικοί, στρατολόγοι και δικαστικοί εργάζονται αντίστοιχα σε υγειονομικές, οικονομικές, στρατολογικές και δικαστικές υπηρεσίες, όπως και οι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να γίνει κάποιος: α) Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι ονομάζονται σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, όπου έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μετά την εισαγωγή τους στη σχολή, οι δόκιμοι κατανέμονται σύμφωνα με την προτίμησή τους και έπειτα από υγειονομική και ψυχοτεχνική δοκιμασία στα τμήματα Μάχιμων και Μηχανικών του Πολεμικού Ναυτικού. β) Αποφοιτώντας από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), έχοντας εισαχθεί σε ένα από τα παρακάτω τμήματα αντίστοιχα των Σωμάτων: Υγειονομικό, Δικαστικό, του Στρατολογικού και του Οικονομικού της σχολής. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές της ΣΣΑΣ είναι και ακαδημαϊκή (στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης) και στρατιωτική (στις εγκαταστάσεις της σχολής). Η διάρκεια της φοίτησης είναι έξι χρόνια για το Ιατρικό Τμήμα, πέντε για το Οδοντιατρικό και το Κτηνιατρικό και τέσσερα χρόνια για τα υπόλοιπα. γ) Αποφοιτώντας από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και σταδιοδρομώντας ως υπαξιωματικός, οπότε μετά τη συμπλήρωση ευδόκιμης υπηρεσίας ορισμένης διάρκειας, μπορεί να προαχθεί στο βαθμό του σημαιοφόρου και να συνεχίσει ως τους βαθμούς των ανώτερων αξιωματικών. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού πρέπει να διαθέτει:

  • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία,\
  • Ανάστημα πάνω από 1,65 μ. και οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς διόρθωση για τους μάχιμους και με διόρθωση για τους μηχανικούς
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Αυταπάρνηση και υψηλό πατριωτικό φρόνημα
  • Πειθαρχία, πνεύμα συνεργασίας, ευστροφία και αποφασιστικότητα
  • Κοινωνικότητα και  δυνατότητα διατήρησης καλών σχέσεων με τους προϊσταμένους αλλά και με τους υφισταμένους του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού σταδιοδρομεί στο Πολεμικό Ναυτικό και εξελίσσεται ως τους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας. Οι μάχιμοι και οι μηχανικοί που αποχωρούν από το Πολεμικό Ναυτικό μπορούν ανάλογα με το βαθμό και τη θαλάσσια υπηρεσία τους να εργαστούν στο Εμπορικό Ναυτικό ως πλοίαρχοι και μηχανικοί Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης. Μπορούν επίσης να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων του, η οποία αλλάζει συχνά, γιατί μετατίθεται από τον έναν τόπο στον άλλο. Η δουλειά του είναι σκληρή, κυρίως κατά την εκπαίδευση των νεοσύλλεκτων ή στη διάρκεια των γυμνασίων, αφού είναι υποχρεωμένος να παραμένει και να ασκείται πολλές ώρες κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες (ήλιος, υγρασία, τρικυμίες). Όσο ανέρχεται στους ανώτερους βαθμούς της ιεραρχίας, τόσο αυξάνουν οι ευθύνες ιδιαίτερα κατά την περίοδο πολέμου. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δουλειά του είναι τα εξής: α) Η ιεραρχία, μέσα στην οποία ο ρόλος και η θέση τού κάθε αξιωματικού είναι απόλυτα καθορισμένη. β) Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων όσο και στην εφαρμογή των διαταγών του από τους κατωτέρους του. γ) Η συνεχής ετοιμότητα, όχι μόνο όταν βρίσκεται σε επιφυλακή, αλλά πολύ συχνότερα, γιατί επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας επαγρύπνησης, επειδή οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. δ) Η σημασία της ομαδικής ζωής και δράσης. ε) Η σημασία των ανθρώπινων επαφών. στ) Η συνεχής εκπαίδευση και εκγύμναση. 

Κατηγορία επαγγέλματος: