Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας (Υδροθεραπευτής-Λουτροθεραπευτής) - Ειδικός Λουτροθεραπείας SPA

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας ασχολείται με το σύνολο των θεραπευτικών μεθόδων που βασίζονται στην αξιοποίηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του νερού, καθώς και με τη μεθοδική χρήση των λουτρών για τη θεραπεία παθήσεων και κακώσεων. Ειδικότερα, χρησιμοποιεί με κατάλληλο τρόπο τις ιδιότητες του νερού και τις τεχνικές της κινησιοθεραπείας με σκοπό την αποθεραπεία διαφόρων παθήσεων και κακώσεων που έχουν προέλθει από ατυχήματα ή άλλες προβληματικές περιπτώσεις (π.χ. προβλήματα μέσης κ.λπ.).

Οι κύριες δραστηριότητες του Ειδικού Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας είναι ο έλεγχος εισιτηρίου λούσης, ο καθαρισμός ατομικής καμπίνας και μπανιέρας πριν και μετά την αποχώρηση του λουομένου, ο έλεγχος χρόνου κατά τη λούση, η αλλαγή εξοπλισμού-υλικών στην καμπίνα (πετσέτες κ.λπ.) και, τέλος, η παρακολούθηση του λουομένου για τυχόν βοήθεια κατά τη διάρκεια της λούσης.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την ορθή λειτουργία του επαγγέλματος απαιτείται η διαθεσιμότητα πισίνας και κυλιόμενου τάπητα, ειδικών οργάνων διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας του νερού, ειδικών οργάνων εξάσκησης, όπως σανίδες, μπρατσάκια, βαράκια, πέδιλα, αναλωσίμων υλικών (κατά προτίμηση οικολογικών), όπως σφουγγάρια, σαπούνια, πετσέτες, καθώς και σκούπες και σφουγγαρίστρες.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Πρόκειται για ένα σχετικά νέο επάγγελμα, το οποίο δεν φαίνεται να είναι πλήρως κατοχυρωμένο. Κάποιοι κανόνες του ΕΟΤ ρυθμίζουν ορισμένα θέματα των φυσικοθεραπευτών, όμως δεν υφίσταται ιδιαίτερο-ξεχωριστό νομικό πλαίσιο που να τους κατοχυρώνει επαγγελματικά.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Συνήθως δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις υδροθεραπείας-λουτροθεραπείας, ωστόσο για την άσκηση του επαγγέλματος συνιστάται (χωρίς και να απαιτείται) η λήψη σχετικού πτυχίου από ΤΕΙ, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε κατεύθυνση (εξειδίκευση) φυσιοθεραπευτή. Ορισμένα ΙΕΚ και κυρίως ιδιωτικές σχολές εξωτερικού (όπως π.χ. της Ελβετίας) παρέχουν γνώσεις Υδροθεραπευτή-Λουτροθεραπευτή. Παρόλ' αυτά, γνώσεις των στοιχείων και των ιδιοτήτων του νερού βοηθούν στην καλή λειτουργία του επαγγέλματος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Όσοι απασχολούνται γενικότερα στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από:

  • Εγγενή ευγένεια
  • Τάση για υψηλή παραγωγικότητα και στοιχειώδη χειρωνακτική ικανότητα
  • Εγκαρδιότητα, συναισθηματική ωριμότητα, ευσυνειδησία, κοινωνική επιδεξιότητα, δυναμισμό, συνέπεια, κατανόηση και ηρεμία
  • Μηχανική ικανότητα και ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Γλωσσική ικανότητα και η επιδεξιότητα.

Επαγελματικές Προοπτικές: Δεδομένης της χαμηλής εξειδίκευσης του επαγγέλματος και της έλλειψης κατοχύρωσης, οι προοπτικές δεν είναι ιδιαίτερα θετικές. Η ζήτηση για το επάγγελμα αυτό είναι μέτρια, ωστόσο επειδή η εργασία στον τομέα αυτό δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες γνώσεις ή απαιτήσεις, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος. Ο Υδροθεραπευτής-Λουτροθεραπευτής μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα που διαθέτουν χώρους υδροθεραπείας, σε ιαματικά λουτρά, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και υδροθεραπείας, σε ινστιτούτα αισθητικής, ή μεγάλα γυμναστήρια.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Υδροθεραπείας και Λουτροθεραπείας εργάζεται σε κλειστούς κυρίως χώρους (υδροθεραπευτήρια), στους οποίους παρευρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας κάτω από καλές συνθήκες. Η προσπάθεια για αύξηση της παραγωγικότητας προκαλεί κάποια κούραση, ωστόσο άλλα προβλήματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό. Το ωράριο εργασίας εξαρτάται από τις εποχικές ανάγκες.

Κατηγορία επαγγέλματος: