Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αργυροχρυσοχόος

Γενική Περιγραφή: Ο Αργυροχρυσοχόος σχεδιάζει, κατασκευάζει και επιδιορθώνει αντικείμενα και κοσμήματα από χρυσό και ασήμι, χαλκό και κράματα χαλκού. Έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει ενώσεις, αγκράφες, κρίκους και άλλα εξαρτήματα, που είναι απαραίτητα για την κίνηση και την ασφάλεια των κοσμημάτων. Χρησιμοποιεί δικά του σχέδια ή εργάζεται σύμφωνα με συγκεκριμένη παραγγελία. Κατασκευάζει ειδικές μήτρες (καλούπια), όπως και κράματα μετάλλων και, αφού δώσει τη μορφή που θέλει στα αντικείμενα που δημιουργεί, συναρμολογεί ή κολλάει τα τμήματά τους. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, κάνει εγχαράξεις ή τα επικαλύπτει με απλά ή πολύτιμα μέταλλα. Τέλος, γυαλίζει τα κοσμήματα και τα διακοσμεί με σμαλτοχρώματα ή πολύτιμους λίθους.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται σε εργαστήριο ή κατάστημα σε καλές συνθήκες, όπου απαραίτητα πρέπει να υπάρχει καλός και ειδικός φωτισμός. Το ωράριό του συμβαδίζει με αυτό των καταστημάτων. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αργυροχρυσοχόος θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι δεξιότητες:

  • Φαντασία
  • Εικαστική αντίληψη
  • Καλαισθησία
  • Υπομονή και επιμονή
  • Μεγάλη δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών και των δαχτύλων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Αργυροχρυσοχόος, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να οργανώσει και να λειτουργήσει δικό του εργαστήριο, να εργαστεί ως ειδικός ή να απασχοληθεί ως εξειδικευμένος συνεργάτης σε μεγάλα εργαστήρια και τέλος, να εργαστεί σε καταστήματα πώλησης κοσμημάτων. Οι προοπτικές για το επάγγελμα δεν διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές.

Κατηγορία επαγγέλματος: