Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αναισθησιολόγος

Γενική Περιγραφή:
Αντικείμενο της ειδικότητάς του είναι η προετοιμασία του ασθενή, με τη χορήγηση αναισθησίας, πριν από την είσοδό του στο χειρουργείο, καθώς και η παρακολούθηση της κατάστασής του σε όλη τη διάρκεια της επέμβασής αλλά και κατά την ανάνηψη. Η συμμετοχή και η παρουσία του είναι απολύτως απαραίτητη σε κάθε χειρουργική επέμβαση, ο δε ρόλος του στο χειρουργείο θεωρείται εξ’ίσου σημαντικός με εκείνον του χειρουργού. Επίσης ο αναισθησιολόγος εφαρμόζοντας νέες μεθόδους και πρακτικές, για να ανακουφίζει από τους πόνους καρκινοπαθείς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Η ανάπτυξη νέων μονάδων εντατικής θεραπείας έδωσε ώθηση και νέα προοπτική στην ειδικότητα, όπως και στο ρόλο που διαδραματίζει ο αναισθησιολόγος.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για την απόκτηση της ειδικότητας του αναισθησιολόγου, απαιτούνται 4 χρόνια σπουδών, από τα οποία 6 μήνες στην Καρδιολογία, 3 μήνες στην Πνευμονολογία και το Εργαστήριο Αναπνευστικής Λειτουργίας, 18 μήνες στην αναισθησία Γενικής Χειρουργικής, 3 μήνες στην αναισθησία Ωτορινολαρυγγολογίας και Οφθαλμολογίας, 3 μήνες στην αναισθησία Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 3 μήνες στην αναισθησία Παιδοχειρουργικής, 2 μήνες στην αναισθησία Θωρακοχειρουργικής, 2 μήνες στην αναισθησία Νευροχειρουργικής και 6 μήνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο αναισθησιολόγος μπορεί να εργαστεί μόνο σε δημόσια νοσοκομεία ή σε ιδιωτικές κλινικές.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο αναισθησιολόγος χρειάζεται να διαθέτει:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες για να εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία του ασθενούς
  • Υπομονή, ψυχραιμία,
  • Φυσική αντοχή και ψυχικά αποθέματα
  • Υπευθυνότητα
  • Εγκαρδιότητα
  • Ακρίβεια στις κινήσεις
Κατηγορία επαγγέλματος: