Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βοηθός Νοσηλευτή Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Γενική Περιγραφή: Το επάγγελμα του νοσηλευτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από τη νοσηλεία του αρρώστου ως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας. Στο πλαίσιο των καθημερινών του δραστηριοτήτων ο νοσηλευτής: φροντίζει για την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής που έχουν ορίσει οι γιατροί για τον κάθε ασθενή, παρακολουθεί και καταγράφει τη θερμοκρασία και τους σφυγμούς, κάνει ενέσεις, αλλάζει επιδέσμους, χορηγεί τα φάρμακα. Επίσης, συνοδεύει και βοηθάει τους γιατρούς κατά τις επισκέψεις τους στους θαλάμους. Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να επέμβει ο γιατρός. Επιπλέον, προετοιμάζει τους ασθενείς που πρόκειται να προβούν σε εξετάσεις ή σε κάποιου είδους επέμβαση, αποστειρώνει και τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις τα όργανα και τις συσκευές που χειρίζονται οι γιατροί (χειρουργικά εργαλεία, μηχανήματα). Τέλος, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, την προμήθεια των φαρμάκων και συσκευών.

Εργαζόμενος υπό την ευθύνη και επίβλεψη του υπεύθυνου ιατρού ή νοσηλευτή-τριας στις διαδικασίες για την:

 • Διάγνωση
 • Θεραπεία
 • Παρακολούθηση
 • Πλήρη αποκατάσταση του πάσχοντα
 • Συμβάλλει αποφασιστικά στην ψυχολογική προσέγγιση, υποστήριξη, αποκατάσταση και πλήρη κοινωνική επανένταξη των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μ.Ε.Θ. σε συνεργασία ή κάτω από την καθοδήγηση των ειδικών.
 • Συμβάλλει στην ψυχολογική υποστήριξη του θνήσκοντος ασθενούς των Μ.Ε.Θ. καθώς και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, σε συνεργασία με ειδικούς.
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής, αντισηψίας - ασηψίας που επιβάλλονται για την λειτουργία των χώρων που εργάζεται.
 • Επιλέγει, προμηθεύει και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του (εργαλεία, συσκευές, όργανα, αναλώσιμα κλπ).

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας  έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις και δεξιοτεχνίες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως υπάλληλος σε:

 • Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές
 • Κέντρα Υγείας
 • Εξωνοσοκομειακές μονάδες αντιμετώπισης επειγόντων και βαρέων   περιστατικών

Στο χώρο της υγείας υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για εκπαιδευμένους νοσηλευτές. Οι προοπτικές απασχόλησης τους είναι πολύ θετικές, τόσο για τον δημόσιο, όσο και για τον ιδιωτικό τομέα υγείας.
Οι αποδοχές τους κυμαίνονται σε χαμηλά ή μέτρια επίπεδα. Εξαρτώνται και από το επίπεδο μόρφωσης, την επαγγελματική εμπειρία και τον χώρο όπου απασχολούνται.
Για τους νοσηλευτές που εργάζονται στο δημόσιο, υπάρχει η δυνατότητα να μετεκπαιδευτούν δύο χρόνια σε νοσοκομείο και να αποκτήσουν ειδίκευση σε μία ειδικότητα, όπως Παθολογία, Χειρουργική, Ψυχιατρική, Παιδιατρική. Ο νοσηλευτής, ανάλογα με την εκπαίδευσή του μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, ιατρεία και εργαστήρια, σε τομείς υγείας ασφαλιστικών οργανισμών, γηροκομεία, και μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ιατρεία για το προσωπικό, στην έρευνα και στον πολιτικό σχεδιασμό στο χώρο της υγείας, ως εκπαιδευτής υποψήφιων αδελφών νοσοκόμων ή τέλος ως ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας υπηρεσίες κατά αποκλειστικότητα στους ασθενείς .

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος, απαιτείται πτυχίο Ανωτάτης Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου, ή τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι., δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ή Μ.Τ.Ε.Ν.Σ (Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής). Οι απόφοιτοι ΤΕΕ μπορούν να εργαστούν ως βοηθοί νοσηλευτών. Ο Ειδικός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας: θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Φροντίδα ασθενούς στο νοσοκομείο
 • Αξιολόγηση ζωτικών σημείων
 • Εκτέλεση καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης
 • Χορήγηση φαρμάκων
 • Ενέσεις
 • Παρακεντήσεις
 • Παρακέντηση θώρακος
 • Καθημερινή φροντίδα ασθενούς
 • Ετοιμασία και βοήθεια του ασθενούς για το φαγητό
 • Καθετηριασμοί
 • Υποκλυσμοί
 • Προεγχειρητική φροντίδα ασθενούς
 • Μετεγχειρητική φροντίδα ασθενούς
 • Αιμορραγίες
 • Εγκαύματα
 • Διαγνωστικές πράξεις - θεραπευτικές πράξεις- ειδικά προβλήματα
 • Τραχειοσωλήνες


Προϋποθέσεις άσκησης Επαγγέλματος: Στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη Νομαρχία.


Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Νοσοκόμου – Νοσηλευτή απαραίτητα είναι τα εξής γνωρίσματα:

 • Αγάπη για τον άνθρωπο
 • Υπομονή, ευγένεια, αυτοκυριαρχία,
 • Κατανόηση, και ανεκτικότητα
 • Ψυχική και σωματική αντοχή.
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης, τάξη, ακρίβεια και μεθοδικότητα
 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό των ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, συσκευών
 • Ικανότητα για λεπτούς, προσεκτικούς χειρισμούς προς τους ασθενείς
 • Δεξιότητα επικοινωνίας και συνεργασίας


Εργασιακές συνθήκες και Περιβάλλον: Ο νοσηλευτής είναι απαραίτητο να έχει καλή σωματική και ψυχική υγεία, καθώς κατά τη διάρκεια της εργασίας του είναι ανάγκη να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και επαγρύπνηση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Στα μεγάλα νοσοκομεία και τις κλινικές η δουλειά είναι ιδιαίτερα επίπονη και κουραστική ειδικά τις ημέρες των εφημεριών. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασίας τους είναι κυλιόμενο, περιλαμβάνοντας νυχτερινές βάρδιες, Σαββατοκύριακα ή και αργίες. Η πλειονότητα στο επάγγελμα αυτό είναι γυναίκες εργαζόμενες.

Ο νοσηλευτής εργάζεται σε περιβάλλον νοσοκομείου, κλινικής, εργαστηρίου ή ιατρείου. Το επάγγελμα του νοσηλευτή περιλαμβάνεται στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Η καθημερινή συνύπαρξη με πολλούς ανθρώπους και κυρίως αρρώστους, καθιστά το περιβάλλον εργασίας ανθυγιεινό και επικίνδυνο για τη μετάδοση ασθενειών. Για το λόγο αυτό πρέπει να τηρούνται σχολαστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, προσλαμβάνεται κάποιες φορές από ιδιώτες για τη φροντίδα ασθενών στο σπίτι ή σε νοσοκομείο όπου οι συνθήκες ποικίλουν. Ως "αποκλειστικοί" νοσοκόμοι, εργάζονται συνήθως όσοι έχουν περισσότερο πρακτική εμπειρία.

Κατηγορία επαγγέλματος: