Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Xρηματιστηριακών Eργασιών εργάζεται σε χρηματιστηριακό γραφείο και ασχολείται με:

 • Την επικοινωνία εντός του χρηματιστηριακού γραφείου με τους πελάτες, την προετοιμασία εντολών πελατών για τη συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (X.A.A.)
 • Την εισαγωγή εντολών στον Η/Υ στον προσυνεδριακό χρόνο της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. καθώς επίσης την εισαγωγή εντολών στον Η/Υ κατά τη συνεδρίαση έως και τη λήψη αυτής
 • Την εξαγωγή από τον Η/Υ όλων των στοιχείων τα οποία αποτελούν πληροφόρηση για χρηματιστηριακό γραφείο (εντολές, πράξεις, τιμές) μετά τη συνεδρίαση του Χ.Α.Α.
 • Τη συγκέντρωση τίτλων από τους πελάτες και την καταγραφή 
 • Την παράδοση τίτλων σε πελάτες και στην εταιρεία αποθετηρίων τίτλων Α.Ε.
 • Την απόδοση ,ετρητών ή συγκέντρωση μετρητών από πελάτες, όταν διεξάγουν πράξεις με το χρηματιστηριακό γραφείο
 • Την αναπλήρωση στη θέση του αντικριστή όταν χρειασθεί μετά από υπόδειξη του χρηματιστηριακού εκπροσώπου (ανάθεση) και έγκριση από το Χ.Α.Α. 
 • Την επικοινωνία με το Χ.Α.Α. για οφειλές και δικαιώματα της χρηματιστηριακής εταιρείας
 • Την επικοινωνία με Τράπεζες
 • Την οργάνωση και διαχείριση κεφαλαίων
 • Την επικοινωνία με τους πελάτες για την αναδιάρθωση χαρτοφυλακίου
 • Τις δημόσιες σχέσεις
 • Την τεχνική ανάλυση δεικτών, μετοχικών τίτλων, νομισμάτων, προθεσμιακών τίτλων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Προκειμένου να εκτελέσει τα απαιτούμενα καθήκοντα, το Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να:

 • Ελέγχει όλες τις εντολές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες για ενημέρωσή τους
 • Ελέγχει χρεόγραφα κατά τη συγκέντρωση και απόδοση στον πελάτη
 • Δημιουργεί λογιστικές εγγραφές, για παρακολούθηση οφειλομένων και μη χρεογράφων.

Για την παράδοση τίτλων σε πελάτες και στην εταιρεία αποθετηρίων τίτλων Α.Ε. πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να:

 • Ελέγχει εντολές που πραγματοποιήθηκαν σε καθημερινή βάση
 • Πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές, με σκοπό την παρακολούθηση των παραδόσεων στην εταιρεία αποθετηρίων τίτλων
 • Ελέγχει καθημερινά χρεόγραφα που ανήκουν στη χρηματιστηριακή εταιρεία
 • Ελέγχει χρεόγραφα που παραδίδει η εταιρεία αποθετηρίων τίτλων
 • Ελέγχει καθημερινά το ταμείο
 • Κλείνει καθημερινά το ταμείο
 • Επικοινωνεί με τραπεζικούς λογαριασμούς
 • Επικοινωνεί με πελάτες για οφειλές
 • Επικοινωνεί για οφειλές μεταξύ χρηματιστηριακών εταιρειών
 • Είναι ικανός να επικοινωνεί με όλα τα πιστωτικά Ιδρύματα
 • Τακτοποιεί λογ/σμούς (γενικά) - μεταφέρει χρήματα για λογ/σμό της χρηματιστηριακής εταιρείας 
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες (από έντυπα) πάνω σε θέματα κεφαλαιαγοράς
 • Αξιολογεί και αρχειοθετεί θέματα κεφαλαιαγοράς (νόμοι, πράξεις, αποφάσεις κ.τ.λ.)
 • Επικοινωνεί με εταιρείες, τράπεζες, οργανισμούς για να παίρνει στοιχεία πάνω σε θέματα χρηματαγοράς
 • Δημιουργεί πελατολόγιο ανάλογα με τη χρονική απόδοση της επένδυσης
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με χρηματιστηριακά γραφεία του εξωτερικού, καθώς και με τον ξένο Τύπο
 • Έχει γνώσεις σύνταξης πελατολογίου
 • Συντάσσει καθημερινά αναφορές προς το χρηματιστή ή το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο πάνω σε εντολές πελατών
 • Ενημερώνει πελάτες πάνω σε αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους

Για την τεχνική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να:

 • Αναλύει ισολογισμούς
 • Αναλύει αποτελέσματα χρήσεως
 • Αναλύει P/E - Μετρά την αποδοτικότητα της δανειακής επιβάρυνσης
 • Ελέγχει τη μερισματική απόδοση
 • Ελέγχει τον όγκο συναλλαγών
 • Διαμορφώνει τα επιτόκια και τις αποδόσεις
 • Αποτιμά τις ομολογίες
 • Αποτιμά τις μετοχές
 • Κάνει εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις.

 Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Χρηματιστής χρειάζεται να διαθέτει:

 • Αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, ορθές εκτιμήσεις, αποφασιστικότητα και άνεση στις επικοινωνίες
 • Οξεία αντίληψη των καταστάσεων
 • Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης
 • Γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Καλή μνήμη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Από την πορεία του χρηματιστηρίου εξαρτάται και η εξέλιξη του επαγγέλματος του Χρηματιστή. Οι αποδοχές των Χρηματιστών διαφέρουν πολύ. Πολλές φορές εκτός από το μισθό τους, λαμβάνουν και προμήθεια από τις αγορές ή πωλήσεις που έκαναν. Έτσι, οι αποδοχές τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που έχουν και τα ποσά που επενδύουν. Όταν είναι νέοι στο επάγγελμα, οι αποδοχές τους είναι σχετικά μικρές, αργότερα όταν οι πελάτες τους αυξάνουν, οι αποδοχές τους μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Χρηματιστής μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορεί επίσης να εξειδικευτεί και να μην αναλαμβάνει την αγοραπωλησία των μετοχών, αλλά να συμβουλεύει απλώς τους πελάτες. Μπορεί ακόμη να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, βρίσκοντας μόνος του πελάτες και επενδύοντας για αυτούς. Αρκετές επιχειρήσεις του Δημοσίου και κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες απασχολούν εξειδικευμένους χρηματιστές. Παράλληλα, και επιχειρήσεις του Δημοσίου που οι μετοχές τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο απασχολούν χρηματιστές για την παρακολούθηση των μετοχών και την εκτέλεση εντολών.

Ο Ειδικός Xρηματιστηριακών Eργασιών έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου, είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών (π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως:

 • Αντικριστής
 • Σύμβουλος επενδύσεων σε χρηματιστηριακή εταιρεία
 • Ταμίας Τίτλων / Μετρητών χρηματιστηριακής εταιρείας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα αυτό δημιουργεί άγχος και ένταση. Είναι πολυσύνθετο και για το λόγο αυτό απαιτεί αρκετή εμπειρία. Ασκείται ατομικά, αλλά προϋποθέτει τη συναλλαγή με πολλά άτομα. Ο Χρηματιστής εργάζεται τις ώρες που είναι ανοικτό το χρηματιστήριο και όσο επιπλέον χρόνο χρειάζεται για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εργάζεται σε γραφεία με ευχάριστο περιβάλλον, ενώ πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου του τον περνά στο τηλέφωνο ή μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.