Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαφημιστής

Γενική Περιγραφή: 
Διαφημιστής είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει να επινοήσει, να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την καμπάνια (συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού) για την προβολή και προώθηση ενός προϊόντος ή κάποιας υπηρεσίας. Ειδικότερα, σκοπός του είναι να δημιουργήσει θετική εικόνα για ένα προϊόν ή κάποια υπηρεσία ή ακόμη για έναν φορέα, έναν οργανισμό κ.λπ. προς το ευρύ ή το ειδικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Πελάτες του Διαφημιστή, λοιπόν, μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς, ακόμη και πολιτικά κόμματα.

Ο Διαφημιστής αρχικά ενημερώνεται για τη φύση και τη χρησιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αναλαμβάνει να προβάλει. Στη συνέχεια, επισημαίνει τα πλεονεκτήματα, καθώς και τα μειονεκτήματα. Δεν παραλείπει να αναζητήσει πληροφορίες και για τα χαρακτηριστικά παρόμοιων ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών που υπάρχουν στην αγορά. Κατόπιν, επινοεί ένα κεντρικό μήνυμα για την καμπάνια, επιδιώκοντας την προβολή των πλεονεκτημάτων των προϊόντων/υπηρεσιών και αποφεύγοντας την αναφορά στα μειονεκτήματά τους. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξει το κατάλληλο για την περίπτωση μέσο για τη διαφήμιση-προβολή του προϊόντος/υπηρεσίας και να υπολογίσει το κόστος για την όλη διαδικασία, αφού έρθει σε επαφή με τους ειδικούς. Τέλος, προτείνει το σχέδιό του στον πελάτη για έγκριση και προχωρά στην εκτέλεσή του. Στο πλαίσιο αυτό επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες και, αφού γίνει η προβολή στο μέσο ή τα μέσα που έχουν επιλεγεί, παρακολουθεί και αξιολογεί την αποδοχή του προϊόντος/υπηρεσίας και την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας. Ο Διαφημιστής συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες άλλων κλάδων, π.χ. γραφίστες, ειδικούς marketing κ.λπ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχουν αρκετά τμήματα συναφή με το χώρο της διαφήμισης, όπως του marketing, των δημοσίων σχέσεων ή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη, πολλά ΙΕΚ, δημόσια και ιδιωτικά, καθώς και κάποια τμήματα των ΤΕΕ παρέχουν εφόδια σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με τη διαφήμιση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Διαφημιστής είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Δημιουργικότητα, φαντασία, πρωτοτυπία σκέψης
  • Σχεδιαστική ικανότητα
  • Αισθητική αντίληψη και ικανότητα σωστής χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου 
  • Κοινωνική δεξιότητα
  • Ικανότητα παρουσίασης
  • Αντοχή στην πίεση και καλή οργάνωσης του χρόνου
  • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Η διαφήμιση αποτελεί σημαντικό συντελεστή προώθησης του εμπορίου και των δημόσιων και πολιτικών σχέσεων και έχει ευρύτητα εφαρμογών. Παρ' όλα αυτά, στο χώρο υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, πράγμα που επιτείνεται από το γεγονός ότι με τη διαφήμιση μπορούν να ασχοληθούν και άνθρωποι με σπουδές που δεν έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο αυτό. Τα άτομα, όμως, που θα καταφέρουν να σταδιοδρομήσουν και να καταξιωθούν στο χώρο αυτό απολαμβάνουν μεγάλα οφέλη τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Ο Διαφημιστής μπορεί να εργαστεί σε διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς που διαθέτουν τμήμα δημοσίων σχέσεων, σε εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών εντύπων, σε ατελιέ γραφικών τεχνών κ.λπ. Αρκετοί Διαφημιστές εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες και αναλαμβάνουν εργασίες για διαφημιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις ή ακόμα και για μεμονωμένα άτομα. Ο Διαφημιστής μπορεί να απασχοληθεί και στο χώρο των δημοσίων σχέσεων, π.χ. ως σύμβουλος επικοινωνίας (ιmage-maker), με αντικείμενο τη διαμόρφωση μια ελκυστικής εικόνας προς το κοινό για ένα πρόσωπο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Ο Διαφημιστής εργάζεται σε σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον γραφείου, ενώ συχνά χρειάζεται να επισκέπτεται τους πελάτες του ή τους χώρους παραγωγής του υλικού της διαφήμισης, οπότε αναγκάζεται να μετακινηθεί. Τις περισσότερες φορές εργάζεται κάτω από συνθήκες άγχους και πίεσης, προκειμένου να τηρηθούν τα στενά χρονικά όρια που θέτουν οι πελάτες και επιβάλλει ο ανταγωνισμός. Από την άλλη πλευρά, οι αμοιβές είναι πολύ ικανοποιητικές, όταν ο στόχος τελικά επιτυγχάνεται. Συγκεκριμένο ωράριο εργασίας δεν υπάρχει. Αυτό εξαρτάται από τις χρονικές απαιτήσεις και τους περιορισμούς του έργου που πρέπει να διεκπεραιωθεί. Ο Διαφημιστής βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση, παρατηρεί όσα συμβαίνουν γύρω του και χρησιμοποιεί τη φαντασία του για την επινόηση ιδεών. Πηγή δημιουργίας μπορεί να αποτελέσει κάτι που θα παρατηρήσει σε ανύποπτο χρόνο στο γραφείο, στο σπίτι, στο δρόμο, σε μια κοινωνική εκδήλωση κ.λπ.

Δείτε σχετικές ειδικότητες:

Κατηγορία επαγγέλματος: