Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δασοφύλακας - Ειδικός Δασικής Προστασίας

Γενική Περιγραφή: Ο Δασοφύλακας ασχολείται με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, τις καταστροφές, τις δασικές παραβάσεις και καταπατήσεις. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και προστασία του δασικού πλούτου από κάθε κίνδυνο αλλοίωσης ή καταστροφής του. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται η αστυνόμευση των δασών για την αποτροπή παραβάσεων (π.χ. παράνομη βοσκή, παράνομη υλοτόμηση, έλεγχος της χλωρίδας), η διαχείριση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και η προστασία των καταφυγίων των ζώων, η αποτροπή καταπάτησης δασικών εκτάσεων, ο εντοπισμός μολύνσεων και ασθενειών στα δένδρα, η προφύλαξη των δασών από τις πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, η στελέχωση δασικών σταθμών και πυροσβεστικών μονάδων.

Στην περίπτωση που αντιλαμβάνεται παραβάσεις, ο Δασοφύλακας παρεμβαίνει άμεσα, αν είναι εφικτό, όπως σε περιπτώσεις παράνομου κυνηγιού. Μπορεί να παρέμβει και έμμεσα, όπως στην περίπτωση καταπάτησης δασικής έκτασης, συντάσσοντας αναφορές και εκθέσεις στους προϊσταμένους του. Συχνά, χρειάζεται να παραστεί ως μάρτυρας στα δικαστήρια για να καταθέσει κατά των παραβατών. Το επάγγελμα έχει μεγάλη σημασία για το κοινωνικό σύνολο, καθώς τα δάση παρέχουν σημαντικές πρώτες ύλες στον άνθρωπο, αποτελούν πηγή ζωής και αναψυχής και είναι φυσικοί βιότοποι.

Εξοπλισμός και Μέσα: Στην εργασία του Δασοφύλακα απαιτείται η χρησιμοποίηση αυτοκινήτου για την κάλυψη των αποστάσεων, καθώς και διάφορα υλικά και συσκευές, όπως η μετροταινία για τον υπολογισμό αποστάσεων (έκταση οικοπέδων), η σφύρα, τα κιάλια, οι πομποί επικοινωνίας με το δασοφυλάκιο-δασαρχείο κ.ά.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Η επαγγελματική κατοχύρωση εξασφαλίζεται με τους νόμους 86/69, 998/1979, 242 ΠΔ/107 ΦΕΚ ΤΑ 22-6-1993.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Δασοφύλακα δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές. Σχετικές γνώσεις μπορεί να πάρει κάποιος φοιτώντας στα ΙΕΚ στην ειδικότητα της Δασικής Προστασίας. Κατάρτιση σε όσους υπηρετούσαν παλιότερα προσέφερε η Σχολή Δασοφυλάκων του υπουργείου Γεωργίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Δασοφύλακας χρειάζεται να έχει:

  • Ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Παρατηρητικότητα και διορατικότητα
  • Αγάπη για τη φύση
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ψυχραιμία και διαλλακτικότητα, όταν προκύπτουν προστριβές με τους πολίτες σε περιπτώσεις παραβάσεων
  • Δυναμισμός και αμεσότητα
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Συνέπεια, ευσυνειδησία και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση για το επάγγελμα αυτό, ενώ η μείωση των δασών της χώρας μας από τις πυρκαγιές δεν προμηνύει αύξηση της ζήτησης μελλοντικά. Ο Δασοφύλακας δεν έχει ιδιαίτερες υλικές απολαβές, ενώ και οι προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης και οικονομικής εξέλιξης είναι περιορισμένες. Ο Δασοφύλακας απασχολείται ως υπάλληλος του Δημοσίου σε δάση και δασικές εκτάσεις ή σε κυνηγετικές περιοχές, σε ιδιώτες δασοκτήμονες υλοτομίας, σε ιδιοκτήτες κυνηγετικών περιοχών ή σε κυνηγετικούς συλλόγους, σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής και τουριστικές εγκαταστάσεις κοντά σε δάση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Δασοφύλακας εργάζεται ομαδικά ή ατομικά, πολλές φορές σε απομονωμένες περιοχές. Συχνά απαιτείται να διανύσει μεγάλες αποστάσεις για να ελέγξει τις δασικές εκτάσεις. Η άσκηση του επαγγέλματος συνεπάγεται προστριβές και δικαστικές αντιδικίες με τους παραβάτες των νόμων για τα δάση. Το ωράριό του μπορεί να μην είναι σταθερό και αρκετές φορές χρειάζεται να δουλέψει υπερωρίες. Οι μεταθέσεις είναι πιθανές, ανάλογα με τις ανάγκες κάλυψης θέσεων και τις έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Εργάζεται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, οπότε είναι εκτεθειμένος σε κακές καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχές, χιόνι, ζέστη).