Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τουρκολογία

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI/Διδακτορικό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Διεύθυνση: 
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου 741 00 Ρέθυμνο
Τηλέφωνο - Fax: 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ (Tel): (+30)2831077337 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΑ (Fax): (+30)2831077338
Email: 
history@phl.uoc.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Φιλολογικές Επιστήμες
Τμήμα: 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας