Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Επίπεδο σπουδών: 
Μεταπτυχιακό AEI
Χώρα: 
Ελλάδα
Ίδρυμα: 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση: 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Σεφέρη 2, 30100, Αγρίνιο
Τηλέφωνο - Fax: 
Τηλ.: (26410) 74110, 74112, 74138 Fax: (26410) 74176
Email: 
gramdpfp@uwg.gr
Ιστοσελίδα: 
Ειδικότητα: 
Περιβάλλον - Ενέργεια
Τμήμα: 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων